Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Congelació d’esperma: indicacions, procés i resultats
27
0

Dra. Rocío Núñez Calonge

Dra. Rocío Núñez Calonge
Embriòloga

Formació acadèmica

 • Màster en Bioètica.
 • Embriòloga Sènior ASEBIR (Associació per a l'estudi de la Biologia de la Reproducció).
 • Embriòloga Sènior de la ESHRE (European Society Human Reproduction and Embryology).
 • Tesi de Doctorat en 1991: Ureaplasma urealyticum en infertilitat masculina (Excel·lent "cum laude") - Universitat Complutense de Madrid.
 • Llicenciatura en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid.
 • Currículum i experiència

  • Directora Científica Clínica Tambre. Responsable de Qualitat Clínica Tambre. Secretària Fundació Tambre. Secretària Comitè Ètica Assistencial (2018)
  • Subdirectora Clínica Tambre (2008-2017)
  • Directora laboratoris Clínica Tambre (2000-2008)
  • Directora laboratoris Dr. Caballero Peregrín S.L (1998-2000)
  • Responsable laboratori andrologia IVI Madrid (1996-1998)
  • Responsable laboratori andrologia, unitat de reproducció, Hospital Ramón y Cajal, Madrid (1989-1998)
  • Estada amb beca postdoctoral, emesa pel Center for Research on Reproduction and Women's Health (Department of Obstetrics and Gynecology, University of Pennsylvania Medical Center) de Filadèlfia, USA (1991-1992)
  • Mèrits i premis

   • Membre del Comitè Científic i del Comitè Editorial de la Revista Internacional d'Andrologia i Salut sexual reproductiva, editada per la Societat Espanyola d'Andrologia (ASESA).
   • Membre del Comitè Editorial de la Revista Iberoamericana de Fertilitat.
   • Editora associada revista. Medicina Reproductiva i Embriologia (Elsevier).
   • Vicepresidenta de ASEBIR (2001-2005)
   • Sotssecretària de la Societat Espanyola d'Andrologia (2005-2009)
   • Tresorera de la Societat Espanyola d'Andrologia (2009-2013)
   • Vocal de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) (2008-2010)
   • Coordinadora del Grup d'Ètica i Bona Pràctica Clínica de la Societat Espanyola de Fertilitat.
   • Membre del Comitè d'Ètica de la Fundació Tambre.
   • Títol d'Especialista en Reproducció Assistida Humana de la ESHRE.
   • Professora del Màster de Reproducció Humana de la Societat Espanyola de Fertilitat i Universitat Complutense de Madrid.
   • Professora del Màster de Reproducció Humana de la Universitat Miguel Hernández d'Alacant.
   • Professora del Màster de Reproducció Humana de la Universitat de Badajoz.
   • Organització dels VIII Simposis Internacionals de la Fundació Tambre, celebrats en el Palau de Congressos de Madrid els anys 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ,2014, 2016 i 2018.
   • Assessora internacional per a Centres de Reproducció Assistida (GEN Network, Merck Serono), des de gener 2012.

   Activitat científica

   1. Lipid Dysregulation in Seminal and Follicular Fluids could be Related with Male and Female Infertility. R. Núñez, Roman Kireev, A. Guijarro, S.Cortès, C. Andrés. P.Caballero. International Journal Endocrinology and Metabolism. Vol. 6, Issue 8, 2018.
   2. Antioxidant Gene Expression of Peroxiredoxin Decreases in Granulose Cells From Oocytes of Young Women with Low Ovarian Reserve. Rocío Núñez Calonge, et al. EMJ Reproductive Health 3.1 in August 2017.
   3. Ovocitos frescos vs Desvitrificados procedentes de una misma donación. Lluna C1.; Corts S1.; Guijarro A2.; Olaya E1.; Ortega L1.; López P1.; Núñez R1.Caballero P1.
 Medicina Reproductiva y Embriología Clínica; Juliol 2017.
   4. Problemes ètics en Reproducció Assistida. Rocío Núñez Calonge; Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana ⁄ Vol. 34 núm. 3 Juliol-Agost-Setembre 2017.
   5. Impacto del estrés oxidativo en la dinámica de fragmentación del ADN espermático. Beatriz Rodríguez-Alonso, Carmen López-Fernández, Rocío Núñez-Calonge, Pedro Caballero, Jose Andrés Guijarro-Ponce, Manuel Martínez-Moya, Carolina Alonso, Beatriz Martín, Agustín García-Peiró, Jaime Gosálvez. Medicina Reproductiva y Embriología Clínica, Volume 3, Issue 3, December 2016, Pages 137–143.
   6. Are apoptosis and oxidative stress increased in cumulus and granulose cells from oocytes of young women with low ovarian reserve? Rocio Nuñez Calonge, Susana Cortes, Leonor Ortega, Lisa Rancan, Elena Vara, Pedro Caballero, Jesús Angel Fernández Tresguerres. Reproductive BioMedicine Online, 2016. Vol. 32, S1.
   7. Oxidative stress in follicular fluid of young women with low response compared with fertile oocyte donors. Reproductive Biomedicine Online. 32 - 4, pàg. 446 - 456. Elsevier, 2016.Rocío Núñez Calonge; Susana Cortés Gallego; Luis Miguel Gutiérrez González; Roman Kireev; Elena Vara;Leonor Ortega López; Pedro Caballero Peregrín; Lisa Rancan; Jesús Fernández Tresguerres.
   8. Oxidative stress in follicular fluid of young women with low response compared with fertile oocyte donors. . Reproductive Biomedicine Online. 32 - 4, pàg. 446 - 456. Elsevier, 2016.

   Últims articles i col·laboracions

   Últimes preguntes contestades

   Última actualització: 25/02/2019