Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Avís legal
14
0
Menú

Avís legal

Última actualització: 27/08/2019

Dades identificatives

INVITRA és un projecte digital i marca registrada propietat de l'empresa DCIP CONSULTING SOLUTIONS, SL.

En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es faciliten les dades de l'entitat:

DCIP Consulting Solutions, S.L.
Av. de las Jacarandas, 2, 46100 Burjassot, Valencia (Espanya)
Telèfon: +34 963 498 949
Correu electrònic: infocat@invitra.com
CIF B53853461
Registre Mercantil d'Alacant, Tom 2763, Foli 110, Llibre 0, Secció 8, Fulla A 82733, Inscripció o anotació 3.

Per a contactar, pot accedir a la pàgina de contacte (https://invitra.cat/contacte/).

Usuaris

Tota la informació, articles, publicacions i comentaris abocats en els fòrums són d'accés gratuït i no és necessari cap registre ni facilitar dades personals. Encara així, la utilització de la pàgina web t'atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació de les condicions i termes d'ús inclosos en el present avís legal. Si continues fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, s'entendrà que acceptes les condicions aquí reflectides.

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent des de la data de la seva última actualització. Cada article, publicació o comentari té la seva data correctament indicada. DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquesta pàgina web.

Obligacions generals del usuari

Les condicions d'accés i ús d'aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari d'aquesta. Queda prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA i contrària a aquest avís legal.

Com a usuari, et compromets a NO incórrer en activitats:

 • Que siguin il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
 • Que infringeixin els drets de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA o de tercers
 • Que puguin danyar, introduir virus, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web
 • Que puguin impedir la normal utilització de la pàgina web per part d'altres usuaris
 • Que puguin suposar qualsevol forma de violació dels drets de tercers: dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Que impliquin qualsevol tipus de publicitat (p. ex. enviament de correus electrònics no sol·licitats, això és, spam) o comunicacions similars.

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA es reserva el dret de retirar el contingut o comentaris aportats pels usuari que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, comentaris dels articles o altres eines de participació.

Per a més informació, s'ha definit un protocol de moderació, ús del fòrum i comentaris en els articles (https://invitra.cat/protocol-moderacio/).

Propietat intel·lectual i ús del contingut

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA té tots els drets de propietat intel·lectual i industrial en aquesta pàgina (textos, vídeos, imatges i il·lustracions).

L'ús d'aquests continguts està perfectament especificat en la pàgina de copyright (https://invitra.cat/copyright/).

Hiperenllaços

Si, com a usuari, desitges introduir enllaços des de la teva pròpia pàgina web a la pàgina web de inviTRA, hauràs de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la llei:

 • L'enllaç vincularà cap a la pàgina d'inici (homepage) o a qualsevol pàgina interna sobre la base de les polítiques de copyright (https://invitra.cat/copyright/).
 • En tot cas, quedarà prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que:
 1. produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del contingut;
 2. suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
 3. serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de inviTRA;
 4. de qualsevol altra forma estigui prohibit per la legislació vigent.
 • No es realitzarà des de la pàgina web que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA, els seus empleats o les activitats que desenvolupa.
 • En cap cas s'expressarà en la pàgina web on se situï l'enllaç que DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d'una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 • Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o qualsevol altre distintiu de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA, dins de la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe a la pàgina web de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA en la forma establerta en aquesta clàusula.
 • La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà, en cap cas, disposar o enllaçar cap a continguts propis o de tercers que:
 1. siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
 2. indueixin o puguin induir en l'usuari la falsa concepció que DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA subscriu, recolza, s'adhereix o, de qualsevol manera, dóna suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
 3. resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

Política de privacitat

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA està sotmesa al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo del responsable del tractament, la seva adreça, legitimació, la possibilitat d'exercir els seus drets (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, oposició digital / dret a l'oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Més informació en la pàgina de política de privacitat: https://invitra.cat/politica-de-privadesa/.

Cookies

Les cookies són petits arxius de text que poden recaptar informació sobre les preferències de l'usuari en el navegador. Aquesta informació es detalla en la pàgina de política de cookies (https://invitra.cat/politica-de-cookies/).

Responsabilitat

Continguts aportats per tercers (usuaris)

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, segons les normes prèviament explicades, i lícit de la pàgina web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable. Per tant, l'usuari haurà d'abstenir-se de fer un ús no autoritzat o fraudulent de les seccions on és possible interactuar amb finalitats o efectes il·lícits. Com a usuari, seràs l'únic responsable de les infraccions en què puguis incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA. no es fa responsable ni s'identifica o comparteix les idees, opinions, continguts publicats o manifestacions abocades pels participants (usuaris) del fòrum i comentaris que aquests fan a títol personal i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Fallades alienes

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivats per causes alienes a l'empresa, dels retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o altres sistemes electrònics. Encara així, en DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA treballem i fem tot el possible per tenir les millors instal·lacions i protocols de seguretat (https://invitra.cat/installacions-i-seguretat-informatica/).

Complementarietat

Així mateix, s'informa els usuaris que els continguts publicats en inviTRA han estat plantejats per a donar suport, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d'aquesta pàgina web i el seu metge. Com a tal, inviTRA no es fa responsable de l'ús que, com a usuari, facis d'aquesta informació dintre del termini i en la forma escaient. És per això que no es recomana a un pacient medicar-se o prendre decisions únicament sobre la base de la informació aquí redactada sense consultar-lo amb un professional sanitari titulat.

Contingut en els links

De la mateixa manera, DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la pàgina web. En cas que un usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, haurà de posar-los en coneixement de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA. Aquests enllaços (links) no representen necessàriament l'existència d'una relació entre DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles. DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA es reserva el dret a retirar de manera unilateral, i en qualsevol moment, els enllaços (links) que apareixen en la seva pàgina web.

Modificacions

DCIP CONSULTING SOLUTIONS / INVITRA es reserva la facultat de modificar unilateralment el present avís legal, les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible en la pàgina web, indicant la data de l'última actualització en la part superior del document.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar, hauràs d'enviar un correu electrònic a infocat@invitra.com o manar una comunicació escrita a DCIP CONSULTING SOLUTIONS, S.L., C/ Barraix 31, 46015 València (Espanya). També es posen a la disposició dels usuaris telèfons i altres vies per a contactar en la pàgina de contacte (https://invitra.cat/contacte/).

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.