Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Obstacles per al viatge dels espermatozoides
0
0

Obstacles per al viatge dels espermatozoides

El camí de l'espermatozoide fins a l'òvul no és fàcil, sinó tot el contrari. Per això, és necessari que hi hagi una bona quantitat d'espermatozoides mòbils perquè únicament un, el més ràpid i hàbil, aconseguirà l'òvul per a fecundar-lo.

Al llarg d'aquest camí, els espermatozoides han de travessar una sèrie de barreres i obstacles. Un d'ells és el pH de la vagina, ja que és bastant àcid. A més, la dona genera una reacció immunològica enfront dels espermatozoides, detectant-los com a estranys.

D'altra banda, el moc cervical de la dona varia segons el moment del cicle en el qual es trobi. Durant la fase d'ovulació, el moc cervical és més líquid i permet el pas dels espermatozoides. En canvi, durant la fase lútia o preovulatòria, el moc cervical és dens. Això dificulta el pas d'espermatozoides.

En qualsevol cas, l'aparell reproductor femení també suposa una barrera física per als espermatozoides. Aquests han de travessar diverses estructures en el cos de la dona fins a trobar-se amb l'òvul en les trompes de Fal·lopi.

Per (embriòloga), (embriòleg sènior), (embriòloga) i (uròleg).
Última actualització: 16/05/2022