Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Graus d´expansió del blastocit
0
0

Graus d´expansió del blastocit

En funció de la seva expansió, el blastocist pot classificar-se com a primerenc, cavitado, expandit, iniciant eclosió o fet eclosió. El blastocist d'hora és aquell que està iniciant la cavitació, és a dir, es comença a formar el blastocele per a donar lloc a l'estructura completa de blastocisto. Quan està cavitado ja s'ha format el blastocele, però aquest ha de continuar omplint-se de líquid perquè el blastocisto es pugui expandir. Quan està expandit la seva grandària és major i la zona pel·lúcida més fina, per la qual cosa pot començar l'eclosió, és a dir, la sortida de la zona pel·lúcida. Una vegada ha fet eclosió, ja pot produir-se la implantació.

Per (ginecòloga), (embriòloga), (ginecòleg), (embriòleg clínic sènior), (embriòloga) i (psicòlega).
Última actualització: 16/11/2021