Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Copyright
12
0

Copyright

Última actualització: 28/10/2020

Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a EUREKA FERTILITY S.L. (com a empresa propietària de inviTRA) o als seus llicenciadors.

Tot el contingut de la pàgina web, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (d'ara endavant, el contingut) són propietat exclusiva de EUREKA FERTILITY S.L., dels seus llicenciadors o de bancs d'imatges en els quals EUREKA FERTILITY, S.L. té llicència d'ús, amb tots els drets reservats.

Està permès

Es permet la còpia i redifusió parcial o completa d'un màxim de 5 articles o il·lustracions per domini i empresa, tant per a ús comercial o no comercial. No obstant això és d'obligat compliment atribuir-se i citar mitjançant un enllaç clar i visible a reproduccionasistida.org o a la URL de l'article o il·lustració que ha estat copiada.

Imagen: creativecommons

No està permès

Cap part del contingut de la pàgina web, a excepció de l'indicat en el punt “Està permès” podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda, totalment o parcialment sense el consentiment per escrit del titular. No es podrà carregar o republicar contingut de la pàgina web en cap lloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquesta pàgina web són propietat de EUREKA FERTILITY o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. En concret, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

Si s'incorregués en una infracció de copyright, es prendrien les mesures legals oportunes sobre la base de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Sol·licituds especials

Per a qualsevol sol·licitud especial o dubte, pot contactar amb nosaltres en [contacte].