Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Definició de DGP y PGS
0
0

Definició de DGP y PGS

En general, les tècniques de diagnòstic genètic preimplantacional es poden dividir en dos grans grups en funció de la seva finalitat:

Diagnòstic genètic preimplantacional o DGP
serveix per a detectar les mutacions puntuals en el material genètic dels embrions. Normalment, es tracta de mutacions que causen malalties hereditàries greus, com la Síndrome X-fràgil, la malaltia de Huntingon i la distròfia muscular.
Cribratge genètic preimplantacional o PGS
també anomenat screening d’aneuploïdies i consisteix en la detecció d'alteracions en el número o en l'estructura dels cromosomes. La malaltia cromosòmica més coneguda és la síndrome de Down.
Pots llegir l'article complet en: ( 73).
Per (embriòleg senior), (ginecòleg), (ginecòleg) i (embriòloga).
Última actualització: 26/03/2019