Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Què es fa en un DGP?
15
0

Què es fa en un DGP?

Els passos per a poder fer un diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) en els embrions després d'una fecundació in vitro (FIV) són els següents:

Biòpsia embrionària
s'extreuen una o diverses cèl·lules de l'embrió en funció de si aquest es troba en dia 3 o en estat de blastocist.
Tubing
la cèl·lula o cèl·lules extretes es col·loquen dins d'un tub amb molta de cura per a no danyar-se o perdre's.
Anàlisis genètiques
l'ADN de les cèl·lules s'extreu i s'analitza amb diferents tècniques genètiques, com el array de CGH o la PCR, entre altres.
Valoració de resultats
una vegada obtinguts els resultats, es valora quins embrions són sans i quins són portadors de mutacions o aneuploïdies.
Pots llegir l'article complet en: ( 73).
Per (embriòleg senior), (ginecòleg), (ginecòleg) i (embriòloga).
Última actualització: 30/01/2019