En què consisteix el Xip fertile i quan està recomanat?

Per (ginecòloga), (embriòleg sènior), (embriòloga) i (psicòlega).
Última Actualització: 10/11/2021

El Xip Fertile, també conegut com Fertile Xip, és un nou mètode per a eliminar de l'ejaculat aquells espermatozoides amb fragmentació en la doble cadena d'ADN. D'aquesta manera, es millora la taxa d'èxit en les diferents tècniques de reproducció assistida.

Al principi, el Xip Fertile va ser dissenyat per a seleccionar els espermatozoides amb menor percentatge de fragmentació de l'ADN. No obstant això, s'ha vist que els espermatozoides seleccionats amb aquest dispositiu tenen també millor motilitat i menor quantitat d'espècies reactives d'oxigen (ROS).

Per tant, el Xip Fertile ofereix nombrosos beneficis en el camp de la reproducció assistida, encara que no és possible el seu ús en tots els pacients masculins.

Què és el Xip Fertile?

El Xip Fertile és un dispositiu que permet la selecció d'espermatozoides amb millor mobilitat i menor fragmentació doble de la cadena d'ADN. Aquest dispositiu, per tant, és capaç de separar els millors espermatozoides per a ser utilitzats en un tractament de reproducció assistida.

Es tracta d'un portaobjectes amb dues cambres, una d'entrada i una altra de recollida, connectades a través d'un canal de microfluids. La mostra de semen es col·loca en la cambra d'entrada del dispositiu i, passat un temps, es trien els espermatozoides que han aconseguit la cambra de recollida.

Gràcies a aquest modern dispositiu, és possible augmentar la taxa d'embaràs i disminuir la probabilitat d'avortament espontani.

Fragmentació de l'ADN espermàtic

Es tracta de trencaments o lesions en la cadena de material genètic dels espermatozoides. Aquests trencaments poden ocórrer en una sola cadena o en les dues cadenes d'ADN. En qualsevol cas, la presència de fragmentació en l'ADN dels espermatozoides provoca esterilitat masculí.

Com més gran sigui el percentatge de fragmentació en els gàmetes masculí, menor serà la probabilitat d'aconseguir un embaràs i major la taxa d'avortament espontani.

La reproducció assistida, com qualsevol tractament mèdic, requereix que confiïs en la professionalitat dels metges i la clínica que triïs, ja que, evidentment, no tots són iguals.

Aquesta "eina" t'enviarà un informe totalment personalitzat, amb la informació detallada del tractament que necessites, les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

Si desitges continuar llegint més en profunditat sobre aquest tema, pots visitar el següent article: Fragmentació de l'ADN espermàtic i la seva implicació en la fertilitat

Indicacions

El Xip Fertile està recomanat en aquells pacients que presenten una elevada fragmentació de l'ADN en la mostra seminal, la qual cosa dificulta la possibilitat d'aconseguir un embaràs natural.

A més, altres situacions en les quals està indicat realitzar la tècnica del Xip Fertile són les següents:

  • Pacients amb un desenvolupament embrionari lent en cicles previs.
  • Pacients amb fallades d'implantació en cicles de FIV anteriors.
  • Avortaments de repetició.

Avantatges del Xip Fertile

Aquest dispositiu de selecció espermàtica ha estat dissenyat per a classificar els espermatozoides sans i mòbils i poder utilitzar-los posteriorment en un tractament de reproducció assistida.

A continuació, s'enumeren els beneficis que aporta la tècnica de Xip Fertile:

  • No requereix processament de la mostra seminal, és a dir, no és necessari realitzar rentada espermàtica i/o capacitació espermàtica. D'aquesta manera es redueix el mal dels espermatozoides.
  • No necessita tractament previ de la mostra seminal, reduint així la probabilitat de contaminació.
  • Fàcil i ràpid d'usar.
  • Vigilància del mètode de manera senzilla a través d'un microscopi simple.
  • No afecta el cultiu embrionari.

En definitiva, el Xip Fertile és un mètode que no aporta riscos afegits i que permetrà una millor selecció d'espermatozoides amb menor percentatge de fragmentació en el seu ADN i amb menor concentració d'espècies reactives d'oxigen (ROS), la qual cosa que provocarien estrès oxidatiu.

A més, aquest dispositiu conté un espai que facilita la identificació de les mostres seminals, millorant la traçabilitat i els protocols en el laboratori.

Limitacions

Segons diferents estudis, el Xip Fertile ofereix diferències significatives enfront de les mostres seminals no processades. Malgrat això, aquesta tècnica complementària no sempre està aconsellada per a la selecció d'espermatozoides.

Per exemple, el Fertile Xip no està recomanat per a pacients amb un factor masculí sever, ja que serà complicat la recuperació de suficients espermatozoides. Tampoc està aconsellat el Xip Fertile per a mostres seminals congelades prèviament.

Preguntes dels usuaris

És necessari una quantitat mínima d'espermatozoides per a fer la tècnica del Fertile Xip?

Per Dra. Blanca Paraíso Torras (ginecòloga).

El Fertile Xip utilitza la tècnica dels microfluids per a filtrar la mostra de l'home i així obtenir una major quantitat d'espermatozoides que manquin de fragmentació en la cadena doble del seu ADN. Aquests espermatozoides seleccionats podrien ser utilitzats en la ICSI, disminuint així la probabilitat que es microinyecten espermatozoides amb la cadena doble fragmentada.

És veritat que per a poder aconseguir una quantitat suficient d'espermatozoides després de realitzar la tècnica del Fertile Xip serà necessari que tinguem uns valors mínims de concentració, mobilitat i morfologia espermàtiques.

Com a norma general, s'ha establert un mínim de concentració de 5 milions d'espermatozoides per mil·lilitre, un 20% d'espermatozoides amb mobilitat A+B i un 2% d'espermatozoides de morfologia normal. No obstant això, és cert que a l'hora de realitzar la tècnica, si algun paràmetre estigués més baix i un altre més elevat es podrien compensar l'u a l'altre i finalment es poguessin recuperar espermatozoides suficients per a la ICSI.

És millor el Fertile Xip o la tècnica de MACS?

Per Dra. Blanca Paraíso Torras (ginecòloga).

Tant el Fertile Xip com les columnes de anexinas o MACS són filtres que s'utilitzen en el laboratori d'embriologia per a intentar seleccionar els millors espermatozoides per a microinyectar els ovòcits. En general, es diu que tots dos filtres serveixen per a seleccionar espermatozoides amb menor fragmentació de l'ADN. Tanmateix, això no és exactament així.

Per això, el Xip Fertile és millor per a homes amb fragmentació de l'ADN espermàtic, especialment de cadena doble. En canvi, la tècnica de MACS ens ajudaran a reduir el número espermatozoides amb fragmentació.
Llegir més

En quins casos està indicat l'ús del Fertile Xip?

Per Dr. Emilio Gómez Sánchez PhD, MsC (embriòleg sènior).

El xip FERTILE® és un dispositiu de selecció d'espermatozoides que utilitza la tècnica de microfluids per a seleccionar espermatozoides. Mitjançant aquesta s'imiten les condicions del tracte vaginal facilitant la selecció d'espermatozoides amb una millor motilitat, morfologia, i baixes taxes de fragmentació d'ADN.

La mostra seminal s'utilitza sense cap preparació, no se centrifuga, per la qual cosa s'eliminen els danys que es produeixen durant ella i la generació d'espècies reactives de l'oxigeno (ROS).

El xip FERTILE® està recomanat fonamentalment en pacients en els quals s'hagi diagnosticat una alta fragmentació d'ADN espermàtic de cadena doble, encara que també es podria utilitzar en parelles que en cicles previs hagin mostrat una cinètica embrionària més lenta del normal, fallades d'implantació o avortaments de repetició.

Quin és el preu del Xip Fertile?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

El cost de la tècnica complementària del Fertile Xip oscil·la entre els 400-500 euros, encara que pot haver-hi diferències segons la clínica de reproducció assistida on es dugui a terme.

Per això, és recomanable sol·licitar un pressupost personalitzat on es detalli les tècniques incloses en el preu del tractament i el que costaria tècniques complementàries, com ara el Xip Fertile.

Quant temps cal esperar per a recollir els espermatozoides del Fertile Xip?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

Quan la mostra seminal és incorporada en la cambra d'entrada del Fertile xip, es deixa incubant a temperatura ambient (37 °C) durant 30 minuts aproximadament.

Al llarg d'aquest temps, els espermatozoides es desplacen cap a la cambra de recollida i, una vegada transcorregut el temps, són recollits per a utilitzar-los en el laboratori de fecundació in vitro.

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Pacey A. Is sperm DNA fragmentation a useful test that identifies a treatable cause of male infertility? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Nov;53:11-19. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2018.09.003. Epub 2018 Sep 29.

Simon L, Emery B, Carrell D. Sperm DNA Fragmentation: Consequences for Reproduction. Adv Exp Med Biol. 2019;1166:87-105. doi: 10.1007/978-3-030-21664-1_6.

Yalcinkaya E, Can Celik S, Okan O, Akdeniz G, Karabulut S, Caliskan E. Does a microfluidic chip for sperm sorting have a positive add-on effect on laboratory and clinical outcomes of intracytoplasmic sperm injection cycles? A sibling oocyte study. Andrologia. 2019 Nov;51(10):e13403. doi: 10.1111/and.13403. Epub 2019 Aug 21.

Preguntes dels usuaris: 'És necessari una quantitat mínima d'espermatozoides per a fer la tècnica del Fertile Xip?', 'És millor el Fertile Xip o la tècnica de MACS?', 'En quins casos està indicat l'ús del Fertile Xip?', 'Quin és el preu del Xip Fertile?' i 'Quant temps cal esperar per a recollir els espermatozoides del Fertile Xip?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dra. Blanca Paraíso Torras
Dra. Blanca Paraíso Torras
Ginecòloga
Llicenciada en Medicina i doctorat per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Diplomada en Estadística en Ciències de la Salut. Doctora experta en Ginecologia i Reproducció Assistida. Més sobre Dra. Blanca Paraíso Torras
Número de col·legiada: 454505579
Dr. Emilio  Gómez Sánchez
Dr. Emilio Gómez Sánchez
PhD, MsC
Embriòleg sènior
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Sevilla. És Doctor en Biologia per la Universitat de València. Compta amb una àmplia experiència com embriòleg especialitzat en Medicina Reproductiva i actualment és el director del laboratori de FIV en Tahe Fertilitat. Més sobre Dr. Emilio Gómez Sánchez
Número de col·legiat: 14075-MU
 Marta Barranquero Gómez
Marta Barranquero Gómez
Embriòloga
Graduada en Bioquímica i Ciències Biomèdiques per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Reproducció Assistida per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) en col·laboració amb Ginefiv i en Genètica Clínica per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH). Més sobre Marta Barranquero Gómez
Número de col·legiada: 3316-CV
Adaptat al català per:
 Cristina  Algarra Goosman
Cristina Algarra Goosman
Psicòlega
Graduada en Psicologia per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Psicologia General Sanitària pel Centre Universitari Superior Europeu. A més té formació específica per un Màster en Infertilitat: Aspectes Mèdics, Psicosocials i Legals Més sobre Cristina Algarra Goosman
Número de col·legiada: CV16874

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.