Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Control hormonal de l’ovulació
2
0

Control hormonal de l’ovulació

L'esterilitat en la dona pot venir per diverses causes. Entre les més comunes trobem els problemes del cicle ovàric que deriven en fallades d'ovulació i irregularitats de la menstruació.

Generalment, els problemes de producció i maduració ovàrica ocorren com a conseqüència d'alteracions a nivell hormonal, perquè el cicle ovàric i menstrual està regulat per hormones. Per aquesta raó, aquesta causa d'esterilitat es coneguda com factor endocrí.

En la imatge podem veure el sistema de regulació negativa o feedback: l'hipotàlem allibera GnRH per a promoure l'alliberament de FSH i LH per part de la hipòfisi (glàndula pituïtària). Aquestes hormones hipofisiaries exerceixen la seva acció sobre l'ovari, afavorint la maduració ovàrica i l'ovulació.

A mesura que els òvuls creixen i maduren, augmenta l'alliberament d'estrògens, que exerceixen el seu efecte sobre l'hipotàlem i la hipòfisi, bloquejant la seva acció. Al no alliberar GnRH, ni FSH ni LH, l'ovari deixa de produir estrògens. La falta d'estrògens activa de nou l'alliberament de GnRH, FSH i LH, reiniciant de nou el cicle hormonal.

Per (ginecòleg) i (embriòloga).
Última actualització: 28/01/2019