Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

En dia 3, quina qualitat té un embrió 8 II?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

Correspondria a un embrió de 8 cèl·lules de categoria II o B, per la qual cosa és de bona qualitat, encara que no excel·lent. Les taxes d'implantació d'aquests embrions són altes, així que hi hauria una elevada probabilitat d'embaràs.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.