Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

És el mateix tenir varicocele que hidrocele?

Per Rebeca Reus (embriòloga).
Última actualització: 14/02/2019

No, encara que totes dues alteracions són motiu d'infertilitat perquè afecten la funció normal del testicle, no són el mateix.

El varicocele és l'augment de la grandària de les venes del testicle degut a un mal funcionament de la circulació sanguínia. Per contra, el hidrocele és l'augment del líquid de la bossa escrotal, la funció de la qual és permetre la mobilitat del testicle i esmorteir els cops. El hidrocele està generalment causat per una inflamació testicular.

 Rebeca Reus
Rebeca Reus
Embriòloga
Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).
Embriòloga. Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).