Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

La teratozoospèrmia pot causar avortaments?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 19/02/2019

En principi, la mala morfologia dels espermatozoides no provoca avortaments una vegada s'ha aconseguit la fecundació de l'òvul i l'embrió hagi aconseguit implantar. Un altre cas seria que els espermatozoides, a més d'una mala morfologia, també presentessin alteracions genètiques, la qual cosa sí que és una causa d'avortament.

Pots llegir l'article complet en: Què és la teratozoospèrmia? – Causes, tipus i tractaments ( 75).
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.