Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Quina és la diferència entre la congelació i la vitrificació d'embrions?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 22/02/2019

La congelació d'embrions és un procediment utilitzat abans del descobriment de la vitrificació que consistia en un procés lent i progressiu que podia trigar unes 2-3 hores. No tenia unes bones taxes de supervivència a causa del mal que es produïa a l'embrió per la formació de cristalls de gel. Encara que era possible congelar embrions primerencs, els blastocists no sobrevivien.

En la vitrificació, en canvi, el procediment és molt ràpid, d'uns pocs minuts, i sí que és possible congelar blastocists. Per aquest procediment no es produeix mal embrionari, ja que no es formen cristalls de gel.

Per a més informació sobre la congelació lenta i la vitrificació, accedeix a aquest article: Congelació i vitrificació de gàmetes i embrions.

Pots llegir l'article complet en: Què és la vitrificació d’embrions? – Quan i com es fa ( 45).
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.