Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Quina qualitat ha de tenir un embrió per a poder congelar-lo?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

No tots els embrions són capaços de sobreviure als processos de congelació i descongelació. Els embrions de millor qualitat tenen majors taxes de supervivència, per la qual cosa és preferible congelar aquells de qualitat A i B, encara que també es poden congelar els de tipus C. No obstant això, si la parella no té embrions de millor qualitat, es poden arribar a congelar fins i tot els de tipus D, però això no ho fan en tots els centres per la seva baixa probabilitat de supervivència. En la majoria dels casos el que es fa amb els embrions de mala qualitat és deixar-los fins a dia 5-6 en cultiu (en "observació") per a veure com evolucionen.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.