Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Si el nombre màxim de fills per donant és sis, per què hi ha un donant d'esperma holandès que ha tingut 150 fills?

Per Rebeca Reus (embriòloga).
Última actualització: 04/03/2019

La regulació de la donació de gàmetes depèn de cada país. És a Espanya que el nombre màxim de fills per donant és de sis. A més, cal destacar que aquest màxim fa referència a la descendència en territori nacional, per la qual cosa en alguns casos pot ser que un mateix donant tingui més de sis fills malgrat realitzar la donació a Espanya.

 Rebeca Reus
Rebeca Reus
Embriòloga
Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).
Embriòloga. Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).