Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Teratozoospermia segons els criteris de Krug i l’OMS
0
0

Teratozoospermia segons els criteris de Krug i l’OMS

La teratozoospermia és una alteració espermàtica caracteritzada per problemes en la morfologia dels espermatozoides.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix uns valors de referència i una mostra de semen ha de tenir almenys un 4% d'espermatozoides amb formes normals per a considerar-se una mostra seminal bona. En canvi, si una mostra d'esperma té més d'un 96% d'espermatozoides amorfs, el diagnòstic serà teratozoospermia.

D'altra banda, una altra classificació de les mostres de semen és mitjançant el criteri de Kruger. En aquest cas, la mostra seminal serà teratozoospérmica si presenta més d'un 85% d'espermatozoides amorfs.

Per (embriòloga), (ginecòleg), (embriòloga), (ginecòleg), (embriòloga), (embrióloga), (embriòloga senior) i (psicòlega).
Última actualització: 01/12/2021