Què és la IMSI? – Indicacions, avantatges i inconvenients

Per (ginecòloga), (embriòleg), (ginecòleg), (embriòloga), (embriòloga) i (psicòlega).
Última Actualització: 26/11/2021

La IMSI és una tècnica millorada que deriva de la injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides, també coneguda mundialment com ICSI. Per això, el IMSI també es coneix com super ICSI en el camp de la reproducció assistida.

Avui dia, la IMSI permet fer la fecundació in vitro amb una selecció morfològica dels espermatozoides abans de ser introduïts en l'òvul.

Aquesta nova tècnica ofereix avantatges en els casos de teratozoospermia, és a dir, quan la majoria d'espermatozoides presenten una forma anormal. En seleccionar els espermatozoides amb millor morfologia, les probabilitats d'embaràs augmenten.

En què consisteix la IMSI?

El desenvolupament de les tècniques de reproducció assistida ha anat en augment en els últims anys, de manera que s'han anat introduint noves tècniques que milloren l'èxit d'aquesta mena de tractaments.

La IMSI o Super-ICSI és una d'aquestes noves tecnologies, la qual inclou una super lent en el microscopi electrònic que permet veure els espermatozoides amb molts més augments. En concret, la IMSI ofereix una ampliació de més de 6.000 augments, en comparació amb la tradicional ICSI, l'augment màxim de la qual és de 400x.

La paraula IMSI correspon a les sigles en anglès de Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection.

La IMSI permet veure detalladament tota l'estructura dels espermatozoides i localitzar si existeixen defectes al seu cap, cua o peça intermèdia.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un espermatozoide amb excel·lent morfologia ha de presentar les següents característiques:

 • Cap ovalat
 • Cua recta
 • Nucli fix
 • Color transparent

A més, els espermatozoides han de tenir l'acrosoma intacte i no presentar vacúols en el seu interior.

ICSI o IMSI?

En l'actualitat, la tècnica de fecundació més utilitzada en els tractaments de fecundació in vitro (FIV) és la ICSI. Aquest mètode de fecundació és l'habitual, sobretot, en els casos de factor masculí sever, quan l'home presenta pocs espermatozoides, lents i amb mala morfologia.

No obstant això, la tècnica de la ICSI presenta una certa subjectivitat, perquè cada especialista tria als espermatozoides sota el seu criteri en observar el seu cap, cua i segment intermedi.

Gràcies a l'aparició de la IMSI i les millores que suposa en el procediment d'anàlisi i selecció d'espermatozoides, la taxa d'embaràs s'ha vist augmentada en els casos d'infertilitat masculina.

La reproducció assistida, com qualsevol tractament mèdic, requereix que confiïs en la professionalitat dels metges i la clínica que triïs, ja que, evidentment, no tots són iguals.

Aquesta "eina" t'enviarà un informe totalment personalitzat, amb la informació detallada del tractament que necessites, les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

En triar la millor morfologia espermàtica per a la fecundació, es descarten tots aquells espermatozoides que, encara que tinguessin capacitat de fecundar, la seva mala morfologia s'associa a fallades d'implantació i major risc d'avortament espontani. Per tant, se seleccionen els espermatozoides mòbils, sense alteracions i sense vacúols en el nucli.

Una altra de les diferències entre la tècnica de ICSI i la IMSI és l'augment al qual s'observa l'espermatozoide. En el cas de la ICSI, el microscopi utilitzat és de 400X. En canvi, la IMSI ofereix una imatge augmentada unes 6000 vegades, permetent una millor avaluació de l'espermatozoide tant externa com internament.

Quan està indicat el IMSI?

El factor masculí és una de les causes més freqüents d'infertilitat. En concret, un 30% dels casos d'infertilitat són deguts a un factor masculí. Per exemple, un home té una baixa qualitat seminal quan presenta pocs espermatozoides en l'ejaculat, quan els espermatozoides són molt lents i/o quan la seva morfologia es troba alterada.

Especialment, la IMSI es recomana quan és la morfologia espermàtica el paràmetre alterat, la qual cosa es coneix com teratozoospermia.

La selecció d'espermatozoides amb bona morfologia comporta un augment en les taxes d'embaràs en els pacients amb problemes d'infertilitat.

A més, la IMSI també està indicada en els següents casos:

 • Fallades de fecundació amb ICSI.
 • Embrions amb mala qualitat que detenen el seu desenvolupament.
 • Fallades d'implantació.
 • Homes amb oligoastenoteratozoospermia severa.
 • Elevada fragmentació de l'ADN espermàtic.
 • Esterilitat d'origen desconegut de llarga durada.

Cal destacar que la IMSI no és una tècnica de rutina en els laboratoris. Aquest mètode de selecció espermàtica solament s'utilitza en casos particulars, ja que té un cost molt elevat i no sempre ofereix avantatges.

Avantatges de la IMSI

El principal avantatge de la IMSI és la visualització detallada de l'espermatozoide, ja que es pot veure a 6.300 augments exactament. Això suposa que la IMSI és 15 vegades més potent que la ICSI quant al seu sistema òptic.

A més, la IMSI permet la selecció dels espermatozoides vius a temps real. D'aquesta manera, no és necessari utilitzar tincions específiques que poden provocar danys en els gàmetes masculins.

En veure els espermatozoides amb tant de detall és possible descartar tots aquells que tinguin defectes al cap, en la peça intermèdia o en la cua, la qual cosa s'associa amb fragmentació de l'ADN.

En general, la tècnica IMSI ha aconseguit augmentar la taxa de fecundació i la taxa d'embaràs, a més de reduir el risc d'avortament espontani.

Desavantatges de la IMSI

Malgrat els beneficis que pot aportar el IMSI, aquesta tècnica presenta dos inconvenients molt evidents que estan dificultant la seva extensió generalitzada:

 • El temps mig extra de durada del procediment és considerable, ja que oscil·la entre 1,5 i 5 hores.
 • L'elevat cost fa que la IMSI no estigui disponible en tots els laboratori de FIV.

Per tot això, la IMSI sol és aconsellable quan l'especialista consideri que el semen és de molt mala qualitat, així com en casos repetits de fallades de FIV o de ICSI.

A més, també és necessari continuar investigant sobre la IMSI per a poder demostrar la seva eficàcia clínica i definir millor les seves indicacions.

Preguntes dels usuaris

Quins són els avantatges de la IMSI?

Per Dr. Mark P. Trolice (ginecòleg).

La selecció d'espermatozoides individuals sota un microscopi d'alt augment (injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides morfològicament seleccionats o IMSI) implica l'ús dels espermatozoides aparentment més òptims per forma (morfologia) en homes amb el factor masculí més sever.

La IMSI ha estat considerada per a pacients amb fracàs d'implantació recurrent o avortaments espontanis (El Muntanya et al. 2013) a causa de l'opinió que els fracassos de l'embaràs es van deure a un defecte de l'esperma. No obstant això, estudis recents s'han oposat a aquesta opinió en mostrar que la IMSI no millora els resultats per als homes que se sotmeten a múltiples cicles de FIV. (Oliveira et al. 2011, Gatimel et al. 2016).

Quina diferència existeix entre la IMSI de la ICSI convencional?

Per Dra. Carmen Ochoa Marieta (ginecòloga).

Ambdues són tècniques de laboratori que consisteixen a injectar un espermatozoide dins d'un òvul. Aquests espermatozoides se seleccionen mitjançant criteris morfològics, que es valoren amb el microscopi.

En la IMSI el microscopi té 8000 augments i en la ICSI 400, després la diferència fonamental entre totes dues tècniques radica en la selecció espermàtica basada en la morfologia.

És possible fer una IMSI d'espermatozoides lents?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Sí que és possible fer una IMSI en una mostra d'espermatozoides lents, és a dir, amb astenozoospermia, sempre que així estigui indicat pels motius ja comentats.

El principal objectiu de la IMSI és seleccionar als espermatozoides amb millor morfologia. Per a seleccionar aquells espermatozoides amb motilitat progressiva, és suficient amb la ICSI tradicional, així que la IMSI no aportaria cap benefici extra.

Com es fa una IMSI?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

El procediment per a fer una IMSI és el mateix que en una ICSI. Es capacita el semen en el laboratori i es resuspèn en la concentració adequada. L'únic canvi és el microscopi que s'utilitza per a seleccionar els espermatozoides morfològicament amb la IMSI. Aquest microscopi es basa en la tecnologia MSOME (de l'anglès, Motile Sperm Organelle Morphology Examination) i està equipat amb un processador digital d'imatges.

Una vegada seleccionats els espermatozoides que interessen al embriólogo, aquests són transferits a la placa de ICSI i s'emporten al microinjector convencional per a fecundar els òvuls de la mateixa manera.

Per què la IMSI és una tècnica tan lenta?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Perquè és una tècnica molt laboriosa i els embriólogos han d'estar altament qualificats per a això. A vegades, és fins i tot necessari que treballin dos embriòlegs alhora per a trigar menys temps i disminuir el factor de la subjectivitat.

A més, a causa dels augments del microscopi, és més difícil trobar els espermatozoides en el camp de visió, la qual cosa el converteix en una tècnica molt tediosa.

Què té d'especial la IMSI?

Per Rebeca Reus (embriòloga).

IMSI significa injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides morfològicament seleccionats. Es tracta d'una ICSI en la qual l'espermatozoide a microinjectar ha estat seleccionat de forma minuciosa sobre la base de la seva morfologia. Per a poder seleccionar l'espermatozoide, es realitza la ICSI sota un microscopi de gran augment que permet veure detalladament les qualitats morfològiques dels espermatozoides.

Per tant, la IMSI és una ICSI realitzada sota un microscopi de 6300 augments en lloc dels 400 augments propis de la ICSI habitual.

Lectura recomanada

Hem parlat de la teratospermia com la principal indicació perquè una parella recorri a la tècnica IMSI. Si vols saber amb més detall què és aquesta patologia, pots entrar en el següent article: La teratozoospermia.

Segons l'OMS, el seminograma és l'eina més objectiva per a avaluar la fertilitat de l'home, ja que amb ell podem detectar problemes en la funció testicular. Pots continuar llegint sobre aquest tema en el següent enllaç: Què és el seminograma?

De moment, la ICSI continua sent la tècnica més utilitzada en els laboratoris de FIV. Pots conèixer els aspectes més importants d'aquests tractaments de fertilitat en el següent post: Què és la ICSI?

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Arief Boediono, Nining Handayani, Henny Natalya Sari, Nuraeni Yusup, Wahyu Indrasari, Arie A Polim, Ivan Sini. Morphokinetics of embryos after IMSI versus ICSI in couples with sub-optimal sperm quality: A time-lapse study. Andrologia. 2021 May;53(4):e14002. doi: 10.1111/and.14002. Epub 2021 Feb 19.

Bartoov B, Berkovitz A, Eltes F, Kogosovsky A, YagodaA, Lederman H, et al. Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertility and Sterility 2003;80(6):1413–9. [PUBMED: 14667877]

Berkovitz A, Eltes F, Yaari S, Katz N, Barr I, Fishman A, et al. The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm.Human Reproduction2005;20(1):185–90. [PUBMED: 15471930]

Berkovitz A, Eltes F, Lederman H, Peer S, Ellenbogen A,Feldberg B, et al. How to improve IVF-ICSI outcome by sperm selection.Reproductive Biomedicine Online2006;12(5):634–8. [PUBMED: 16790113]

Cassuto NG, Hazout A, Benifla JL, Balet R, Larue L, Viot G. Decreasing birth defect in children by using high magnification selected spermatozoon injection. Fertility and Sterility 2011;1:S85.

Esmat Mangoli, Mohammad Ali Khalili, Ali Reza Talebi, Seyed Mehdi Kalantar, Fatemeh Montazeri, Azam Agharahimi, Bryan J Woodward. Association between early embryo morphokinetics plus transcript levels of sperm apoptotic genes and clinical outcomes in IMSI and ICSI cycles of male factor patients. J Assist Reprod Genet. 2020 Oct;37(10):2555-2567.

Felipe Dieamant, Claudia G Petersen, Laura D Vagnini, Adriana Renzi, Bruna Petersen, Fabiana Massaro, Camila Zamara, Andreia Nicoletti, Juliana Ricci 1, Antonio H Oliani, João Batista A Oliveira, José G Franco. Impact of Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) on Birth Defects: A Systematic Review and Meta-Analysis. JBRA Assist Reprod. 2021 Jul 21;25(3):466-472. doi: 10.5935/1518-0557.20210030.

Oliveira JBA, Cavagna M, Petersen CG, Mauri AL, Massaro FC, Silva LFI, et al. Pregnancy outcomes in women with repeated implantation failures after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection(IMSI).Reproductive Biology and Endocrinology2011;9:99.[PUBMED: 21781299]

Teixeira DM, Barbosa MAP, Ferriani RA, Navarro PA, Raine-Fenning N, Nastri CO, Martins WP.Regular (ICSI) versus ultra-high magnification (IMSI) sperm selection for assisted reproduction.Cochrane Database of Systematic Reviews2013, Issue 7. Art. No.: CD010167.

Preguntes dels usuaris: 'Quins són els avantatges de la IMSI?', 'Quina diferència existeix entre la IMSI de la ICSI convencional?', 'És possible fer una IMSI d'espermatozoides lents?', 'Com es fa una IMSI?', 'Per què la IMSI és una tècnica tan lenta?' i 'Què té d'especial la IMSI?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dra. Carmen Ochoa Marieta
Dra. Carmen Ochoa Marieta
Ginecòloga
Llicenciada en Medicina per la Universitat del País Basc, amb doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Múrcia. Actualment dirigeix la Unitat de Reproducció Assistida del Centre d'Estudis per a la Reproducció (CER SANTANDER) a Santander i la Unitat diagnòstica de Medicina de la Reproducció a Bilbao. Més sobre Dra. Carmen Ochoa Marieta
Número de col·legiada: 484805626
 José Antonio Sánchez Férez
José Antonio Sánchez Férez
Embriòleg
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Múrcia. Àmplia experiència com a biòleg, embriòleg i investigador. Actualment és embriòleg clínic en l'Institut Murcià de Fertilitat (IMFER). Més sobre José Antonio Sánchez Férez
Dr. Mark P. Trolice
Dr. Mark P. Trolice
Ginecòleg
Doctor en Medicina, amb especialitat en Ginecologia i Obstetrícia, per la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School de Nova Jersey (els EUA). Professor associat en el Departament de Ginecologia i Obstetrícia de la University of Central Florida College of Medicine. Director de la clínica Fertility Care: The IVF Center. Títol de Top Doctor inAmerica. Més sobre Dr. Mark P. Trolice
Llicència mèdica: EM 78893
 Marta Barranquero Gómez
Marta Barranquero Gómez
Embriòloga
Graduada en Bioquímica i Ciències Biomèdiques per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Reproducció Assistida per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) en col·laboració amb Ginefiv i en Genètica Clínica per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH). Més sobre Marta Barranquero Gómez
Número de col·legiada: 3316-CV
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Més sobre Zaira Salvador Navarro
Número de col·legiada: 3185-CV
Adaptat al català per:
 Cristina Algarra Goosman
Cristina Algarra Goosman
Psicòlega
Graduada en Psicologia per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Psicologia General Sanitària pel Centre Universitari Superior Europeu. A més té formació específica per un Màster en Infertilitat: Aspectes Mèdics, Psicosocials i Legals Més sobre Cristina Algarra Goosman
Número de col·legiada: CV16874

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.