La inseminació artificial (IA): Què és i quin es el seu preu?

Per (ginecòleg), (embriòloga) i (embriòloga).
Última Actualització: 28/01/2019

La inseminació artificial (IA) és una tècnica de reproducció assistida senzilla i de baix cost mitjançant la qual s'introdueixen espermatozoides de forma no natural en l'úter de la dona. L'objectiu és que es produeixi la fecundació i aconseguir l'embaràs.

Es tracta d'un procediment indolor i molt menys invasiu que altres tècniques reproductives com la fecundació in vitro (FIV). En funció de l'origen de la mostra de semen utilitzada, distingim dos tipus:

 • Inseminació artificial homòloga (IAH) o conjugal (IAC), és a dir, que s'utilitza mostra de la parella. La probabilitat d'embaràs en aquest cas és pròxima al 15-25%.
 • Inseminació artificial heteròloga o de donant (IAD), amb esperma de banc. La taxa d'èxit és del 20-30%.

El preu d'aquest tractament pot variar entre les diferents clíniques i depèn de les necessitats de cada pacient o parella, però sol oscil·lar entre els 600-1400€.

A continuació tens un índex amb els 13 punts que tractarem en aquest article.

Què és la inseminació artificial?

La inseminació artificial consisteix a dipositar a l'interior de l'úter una mostra de semen prèviament processada.

Per a dur-la a terme, l'especialista introdueix una cànula en la cavitat uterina transvaginalment i de manera ecoguiada, és a dir, controlada per ecografia. Es realitza durant el període ovulatori de la dona amb l'objectiu d'augmentar les probabilitats d'èxit.

La fecundació de l'òvul per part de l'espermatozoide es produeix en les trompes de Fal·lopi, igual que ocorre quan s'aconsegueix l'embaràs de manera natural. Les diferències són la manera en què els espermatozoides són introduïts en l'òrgan reproductor femení i que prèviament s'han seleccionat els millors espermatozoides de la mostra.

Una altra diferència important és que, en el procés de la IA, el moment de l'ovulació de la dona es controla mitjançant ecografies per a fer-la coincidir amb la inseminació i augmentar així la probabilitat d'èxit.

A més, el més habitual és que se li administri medicació hormonal a la pacient per a estimular el creixement fol·licular, cosa que també augmenta el percentatge d'embaràs.

Per tant, la probabilitat d'embaràs és lleugerament superior a la derivada de les relacions sexuals, encara que continua depenent fonamentalment de la capacitat fecundant de l'espermatozoide i la capacitat d'implantació de l'embrió generat després de la fecundació.

El tractament de la IA pas a pas

A continuació, esquematitzem els passos principals del procés de la inseminació artificial:

Estimulació ovàrica
s'administren dosis baixes d'hormones (gonadotropines) per a estimular lleugerament la producció ovàrica i es fan controls periòdics per a avaluar el desenvolupament fol·licular.
Inducció de l'ovulació
quan en un control s'observa que un o dos fol·licles tenen el desenvolupament òptim (18 mm de diàmetre), es desencadena l'ovulació, generalment amb l'hormona hCG, i es programa la inseminació.
Capacitació del semen
és el procés de preparació de la mostra de semen perquè aquesta estigui concentrada en espermatozoides mòbils i no contingui altres tipus cel·lulars ni plasma seminal.
Inseminació
en el moment de l'ovulació, es diposita una petita mostra de semen (0.5 ml normalment) en l'úter de la dona a través d'una cànula. No es requereix anestèsia.
Suport de fase lútia
s'administra progesterona via oral o vaginal per a facilitar la implantació de l'embrió en l'endometri i, per tant, la consecució de l'embaràs.

Tipus de inseminació artificial

En funció de l'origen del semen emprat distingim dos tipus principals:

 • Inseminació artificial conjugal (IAC) o homòloga (IAH), amb semen de la parella.
 • Inseminació artificial de donant (IAD) o heteròloga.

També podem classificar la inseminació artificial sobre la base del lloc exacte de l'aparell reproductor femení on es dipositin els espermatozoides:

Intratubàrica
en les trompes de Fal·lopi.
Intracervical
en el cèrvix o coll uterí.
Intravaginal
en la vagina, igual que les relacions sexuals.
Intrafol·licular
a l'interior del fol·licle ovàric.
Intrauterina
en la cavitat uterina.

La inseminació artificial intrauterina és la més utilitzada pel fet que ofereix millors resultats. Les altres alternatives només s'empren en els casos en què no és possible la IA intrauterina. Per tant, generalment, quan parlem d'inseminació artificial fem referència a la intrauterina.

Quan fer una inseminació artificial?

La inseminació artificial s'aplica en diversos casos amb l'objectiu d'aconseguir l'embaràs. En els casos en què sigui possible aconseguir la gestació tant amb un tractament de fecundació in vitro (FIV) com amb inseminació artificial, la tècnica triada ha de ser la menys invasiva, és a dir, la inseminació artificial.

Com veurem a continuació, les alteracions de la fertilitat que poden ser solucionades amb la inseminació artificial seran diferents en funció del tipus de IA que s'utilitzi.

Indicacions de la IAC

Els següents problemes de fertilitat poden solucionar-se mitjançant una IAC:

 • Esterilitat femenina per factor cervical.
 • Endometriosi lleu o moderada.
 • Alteracions en el cicle ovulatori: en els casos de síndrome d'ovari poliquístic (SOP), anovulació o problemes en la fase fol·licular.
 • Impossibilitat de dipositar el semen en la vagina: ejaculació retrògrada, vaginisme, ejaculació precoç, impotència sexual.
 • Factor masculí lleu: alteració en els paràmetres seminals, encara que no deu ser molt severa, ja que es requereix un mínim d'espermatozoides per a poder realitzar la IA amb probabilitat d'èxit.
 • Esterilitat d'origen desconegut: quan les anàlisis prèvies no mostren cap patologia determinada, es recomana començar amb la IA. A pesar que en un primer moment no s'hagi diagnosticat una patologia, no significa que no existeixi, sinó que no s'ha pogut diagnosticar amb les analítiques realitzades.
 • Esterilitat de causa immunològica: incompatibilitat entre l'aparell reproductor femení i l'esperma. Generalment, es produeix per la fabricació d'anticossos per part de la dona que destrueixen els espermatozoides. Aquesta causa no és molt habitual i encara no es coneix exactament el mecanisme mitjançant el qual funciona.

Indicacions de la IAD

Encara que generalment s'intenta en primer lloc fer la inseminació artificial amb semen del futur pare, hi ha ocasions en les quals no és possible i és necessari recórrer a esperma de donant:

 • Absència de parella masculina: dones soles o parelles lesbianes.
 • Malalties genètiques de l'home on la seva transmissió a la descendència no es pot evitar mitjançant diagnòstic genètic preimplantacional (DGP).
 • Factor masculí sever: en el cas que després de diversos cicles de ICSI no s'hagi aconseguit una gestació i les característiques de la dona siguin favorables a aquesta tècnica.
 • Malalties de transmissió sexual en l'home: si després de diverses rentades no es pot garantir que no hi hagi virus en el semen, és a dir, que hi ha risc d'infectar a la parella.

Tal com ens comenta el Dr. Antonio Forgiarini, ginecòleg especialista en reproducció assistida:

Tècnicament no hi ha diferències entre la IAC i la IAD. En tots dos casos, s'estimula el cicle ovàric de la pacient, es controla el desenvolupament dels fol·licles i, quan els fol·licles estiguin madurs, provoquem l'ovulació.

La diferència fonamental òbviament és que en aquest cas usem semen de donant i això ens permet solucionar els problemes deguts a la falta de disponibilitat de semen de l'home.

Requisits

La inseminació artificial és generalment la primera tècnica reproductiva recomanada quan una parella no aconsegueix l'embaràs després de 12 mesos de relacions sexuals sense èxit. No obstant això, per a poder realitzar-la, es necessiten certes condicions.

En cas de no complir amb els requisits necessaris, s'aplicaran directament altres tècniques com la FIV.

Els requisits per a realitzar-la i les condicions mínimes que determinen que aquesta tècnica té possibilitats d'aconseguir l'embaràs i, per tant, té sentit realitzar-la són els següents:

 • És necessari descartar el risc d'una possible infecció (hepatitis B o C, VIH, sífilis, etc.) per a garantir que no hi ha risc de contagi a la parella o al futur bebè.
 • Comprovar la permeabilitat tubàrica de la dona. Mitjançant diverses tècniques, com la histerosalpingografia (HSG) o la laparoscòpia, es pot observar que les trompes de Fal·lopi són funcionals, perquè això és necessari ja que la fecundació té lloc en el seu interior.
 • És necessari que l'home tingui una qualitat seminal bona. Es requereix un REM (recompte d'espermatozoides mòbils) per sobre dels 3 milions d’espermatozoides mòbils progressius després de la capacitació.

Finalment, també cal comptar amb el factor de l'edat, el qual influeix directament en les probabilitats d'èxit. Edats superiors a 36 anys en la dona comencen a disminuir les possibilitats d'embaràs, per la qual cosa dones amb 37-38 anys o més és recomanable que recorrin directament a la FIV.

Resultats i probabilitat d’embaràs

L'èxit de la IA ve determinat per molts factors com l'edat de la dona, el gruix del seu endometri, la qualitat de l'esperma, el temps d'esterilitat, la causa o indicació d'infertilitat…

L'eficàcia dels resultats varia entre les clíniques. La taxa d'embaràs d'una dona menor de 35 anys que es realitza un cicle amb el semen del seu cònjuge oscil·la entre el 13 i el 25%. En el cas de semen de donant, aquesta xifra ronda el 18-29%.

Diversos estudis demostren que és adequat realitzar inseminacions seriades si no s'aconsegueix l'embaràs. El més recomanable és realitzar 4 cicles d'inseminació i, si no s'aconsegueix la gestació, s'ha de passar a una altra tècnica de reproducció assistida com la FIV o la ICSI. La taxa acumulativa d'embaràs en aquests quatre cicles és de 50-60% amb semen de la parella i de 60-70% amb semen de donant.

A partir del quart intent, les taxes d'èxit no milloren. Per això, es recomana canviar de mètode per a poder aconseguir l'embaràs.

Avantatges i diferències amb la FIV

El principal avantatge de la inseminació artificial és que és una tècnica senzilla, ja que no requereix intervenció quirúrgica, com ocorre en el cas de la FIV. A més, no és necessària l'anestèsia, ja que el procediment no dol.

Un altre avantatge important és el cost. En ser menys complexa, el preu també disminueix considerablement en comparació amb altres tractaments que requereixen un major instrumental o equip mèdic.

D'altra banda, el tractament que rep la dona per a l'estimulació ovàrica és més suau que l'administrat per a la FIV i això també suposa una reducció del preu.

Una altra diferència amb la FIV és que en IA els òvuls emprats seran necessàriament de la futura mare. En la FIV, ja que la fecundació es produeix en el laboratori, els òvuls poden ser d'una donant en aquells casos en els quals no és possible usar els òvuls propis.

A més, es tracta d'una tècnica de reproducció assistida que s'acosta molt més al procés natural en comparació amb la FIV, doncs encara que el semen és dipositat artificialment o amb assistència mèdica, la fecundació en si és natural.

En relació a l'embaràs natural, els principals avantatges són la millora de la qualitat seminal a causa de la capacitació espermàtica i el control exacte de l'ovulació, la qual cosa fa que s'aconsegueixi l'embaràs en menys cicles menstruals.

Pots trobar més avantatges d'aquesta tècnica en el següent article: Avantatges de la inseminació artificial.

Problemes, riscos y efectes secundaris

Encara que cada vegada és menor el nombre de problemes associats a la inseminació artificial, a vegades es poden produir diverses complicacions com les que presentem a continuació:

Síndrome de hiperestimulació ovàrica (SHO)
es produeix per una resposta excessiva a la medicació hormonal. No obstant això, les estimulacions per a les inseminacions artificials solen ser suaus i en tot moment es vigila el desenvolupament ovàric mitjançant ecografia, per la qual cosa el risc és baix.
Embaràs múltiple
a causa de l'estimulació de diversos fol·licles es poden produir gestacions múltiples, sobretot en dones joves. No obstant això, les clíniques cada vegada s'esforcen més a evitar aquesta situació, ja que una gestació múltiple implica molts més riscos durant l'embaràs i el part.
Embaràs ectòpic
existeix un risc d'un 4% amb inseminació artificial, mentre que en un cicle natural seria del 0.8%.
Avortament
es produeix principalment en les primeres setmanes de gestació i la taxa és del 20%.
Infeccions
són molt poc freqüents gràcies als protocols d'asèpsia i esterilitat de les clíniques de reproducció assistida, però hi ha la possibilitat que ocorrin.

Quant als efectes secundaris del procés, no són greus ni habituals, encara que poden sorgir molèsties o malestar degut a la medicació administrada o a la introducció de la cànula, que pot causar un lleuger sagnat després de la inseminació artificial.

Preus

El cost d'un procediment d'inseminació artificial conjugal (IAC) pot variar molt d'una clínica a una altra. El preu a Espanya va des de 600€ fins a per sobre de 1.000€.

És important aclarir que generalment en el cost no està inclosa la medicació, així que ha de sumar-se el preu dels medicaments emprats per a estimular l'ovari, així com la progesterona per a preparar l'endometri si fos necessari.

Si es realitza una inseminació amb semen de donant, el preu final rondarà els 900-1.400€, ja que haver de recórrer a esperma de banc encareix el procés.

Algunes clíniques ofereixen descomptes en una segona i tercera inseminació, per la qual cosa es recomana preguntar-ho abans d'iniciar el primer intent de IA per a tenir una idea més completa del pressupost.

Encara que la Seguretat Social espanyola ofereix aquest tractament, les exigències són estrictes i moltes parelles es veuen obligades a recórrer a clíniques de fertilitat privades.

Si necessites una inseminació artificial o un altre tractament de reproducció assistida, et recomanem obtenir aquest informe de fertilitat personalitzat, amb informació detallada de les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

Inseminació artificial casolana

Encara que molts consideren la inseminació artificial casolana un tipus més de IA, no és així. La IA és un procés de reproducció mèdicament assistida, per la qual cosa si el procediment es fa a casa no parlem estrictament de reproducció assistida. També es coneix com autoinseminació.

Amb la IA, la taxa d'embaràs es millora a causa de la preparació tant de la dona com del semen de l'home. No obstant això, l'èxit de la inseminació artificial casolana no és millor ni pitjor que el simple fet de mantenir relacions sexuals.

Aquest tipus de procés és comú en dones solteres o parelles lesbianes sense problemes de fertilitat femenina per a aconseguir l'embaràs natural sense necessitat d'haver de mantenir relacions sexuals amb un home ni acudir a una clínica de reproducció.

Preguntes dels usuaris

Puc ser mare soltera per inseminació artificial?

Per Patricia Recuerda Tomás (embriòloga).

La Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, permet la maternitat sense la necessitat d'una parella masculina. La possibilitat d'aconseguir gestació mitjançant la tècnica de IA amb semen de donant anònim està determinada per les característiques personals de cada pacient. Les seves taxes d'èxit estan associades a la inexistència d'una patologia tubàrica prèvia i a l'edat de la pacient.

Si sóc mare soltera, és millor recórrer a una inseminació artificial o a una fecundació ‘in vitro’? Quina és la diferència?

Per Rebeca Reus (embriòloga).

Cada cas ha d'avaluar-se de manera personalitzada, però normalment, en els casos de dones solteres que no presenten cap signe d'esterilitat, la tècnica d'elecció és la inseminació artificial. Això es deu al fet que és més còmoda per a la pacient i més econòmica, ja que la fecundació ocorre en la dona en lloc d'en el laboratori i es necessita menys medicació hormonal.

En els casos en què hi hagi algun indici que no serà possible aconseguir la gestació mitjançant la inseminació artificial, s'optarà per la fecundació in vitro (FIV). Per exemple, si la dona té les trompes de Fal·lopi obstruïdes o baixa reserva ovàrica, serà preferible realitzar una FIV.

La inseminació ‘in vitro’ i la inseminació artificial són el mateix?

Per Rebeca Reus (embriòloga).

No. El més habitual és que amb inseminació in vitro s'estigui fent referència erròniament a la fecundació in vitro, que ocorre en el laboratori.

Els símptomes d'embaràs després d'una inseminació artificial són els mateixos que si s'aconsegueix la gestació de manera natural?

Per Rebeca Reus (embriòloga).

Sí, són molt similars. No obstant això, en el cas de la inseminació artificial, pot haver-hi algun símptoma més derivat de la mediació hormonal necessària per a l'estimulació ovàrica.

Després d'una inseminació artificial, es poden tenir relacions sexuals?

Per Rebeca Reus (embriòloga).

Sí, sempre que no dolguin o n'hi hagi contraindicat l'especialista. De fet, alguns experts ho recomanen perquè defensen que augmenten les probabilitats d'aconseguir l'embaràs.

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Agarwal S, Mittal S (2004). A randomised prospective trial of intrauterine insemination versus timed intercourse in superovulated cycles with clomiphene. Indian J Med Res; 120: 519– 522.

Allegra A, Marino A, Coffaro F, Scaglione P, Sammartano F, Rizza G, Volpes A (2007). GnRH antagonist-induced inhibition of the premature LH surge increases pregnancy rates in IUI-stimulated cycles. A prospective randomized trial. Hum Reprod; 22: 101 – 108.

Bensdorp AJ, Cohlen BJ, Heineman MJ, Vandekerckhove P (2007). Intra Uterine Insemination for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev;Art No.: CD000360.

Boomsma CM, Heineman MJ, Cohlen BJ, Farquhar C (2007). Semen preparation techniques for intrauterine insemination (Review). Cochrane Database Syst Rev; Art No.: CD004507.

Cantineau AEP, Heineman MJ, Cohlen BJ (2003). Single versus double intrauterine insemination (IUI) in stimulated cycles for subfertile couples. Cochrane Database Syst Rev; Art. No.: CD003854.

Goldberg JM, Mascha E, Falcone T, Attaran M (1999). Comparison of intrauterine and intracervical insemination with frozen donor sperm: a meta-analysis. Fertil Steril; 72(5):792-5.

Gomez-Polomares JL, Juliia B, Acevedo-Martin B, Martinez-Burgos M, Hernandez ER, Ricciarelli E (2005). Timing ovulation for intrauterine insemination with a GnRH antagonist. Hum Reprod;20:368 – 372

Goverde AJ, Lambalk CB, McDonnell J, Schats R, Homburg R, Vermeiden JPW (2005). Further consideration on natural or mild hyperstimulation cycles for intrauterine insemination treatment: effects on pregnancy and multiple pregnancy rates. Hum Reprod; 20:3141– 3146.

Ibérico G, Vioque J, Ariza N, Lozano JM, Roca M, Llàcer J, Bernabeu R (2004). Analysis of factors influencing pregnancy rates in homologous intrauterine insemination. Fertil Steril;81:1308 – 1313.

O'Brien P, Vandekerckhove P (2001). Intra-uterine versus cervical insemination of donor sperm for subfertility (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1. Oxford: Update Software.

Ragni G, Somigliana E, Vegetti W. (2004) Timing of intrauterine insemination: where are we? Fertil Steril;82:25 – 26.

The ESHRE Capri Workshop Group (2009). Intrauterine insemination. Human Reproduction Update; 15 (3): 265–277.64

Preguntes dels usuaris: 'Puc ser mare soltera per inseminació artificial?', 'Si sóc mare soltera, és millor recórrer a una inseminació artificial o a una fecundació ‘in vitro’? Quina és la diferència?', 'La inseminació ‘in vitro’ i la inseminació artificial són el mateix?', 'Els símptomes d'embaràs després d'una inseminació artificial són els mateixos que si s'aconsegueix la gestació de manera natural?' i 'Després d'una inseminació artificial, es poden tenir relacions sexuals?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dr. Antonio Forgiarini
Dr. Antonio Forgiarini
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, amb residència en Obstetrícia i Ginecologia a l'Hospital Clínic Universitari de València. Màster en Reproducció Humana i actualment ginecòleg especialista en Reproducció Assistida en Clínica Millet i IMER València. Més sobre Dr. Antonio Forgiarini
Número de col·legiat: 464621719
 Patricia Recuerda Tomás
Patricia Recuerda Tomás
Embriòloga
Llicenciada en Biologia per la Universitat d'Alcalá de Henares. Té un Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València. Compta amb una àmplia experiència en diversos laboratoris de reproducció assistida. Més sobre Patricia Recuerda Tomás
Número de col·legiada: 19882M
 Rebeca Reus
Rebeca Reus
Embriòloga
Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV). Més sobre Rebeca Reus

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.