Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Mesures d’accessibilitat
5
0

Mesures d’accessibilitat

Última actualització: 28/01/2019

W3C i WCAG

Imagen: wcag2-1aa-blue-v

Revisió trimestral

 • Es realitza una revisió semiautomàtica de forma trimestral i es realitza un informe de millores en relació als resultats, establint un pla d'acció.

Compatibilitat en navegadors i dispositius

 • Aquesta pàgina és compatible i ha estat testada en els navegadors més importants del mercat Internet Explorer 9 i posteriors, Google Chrome, Safari i Firefox.
 • Aquesta pàgina és compatible i accessible des de diferents dispositius i adapta el contingut mitjançant tecnologia responsive web design a la resolució de pantalla de cada dispositiu. Fins i tot s'incorpora a la iniciativa “Accelerate Mobile Pages (AMP)” en tots els articles afavorint la velocitat de càrrega i simplificant significativament.

Alternativa al contingut contextual

 • Les imatges tenen un text alternatiu equivalent (ALT). A més, en prémer en la imatge, es realitza un descripció més ampliada del context de la imatge o il·lustració.
 • Els vídeos inserits disposen del player de Youtube o poden ser reproduïts amb els corresponents subtítols i incorporen l'atribut Title.
 • La pàgina web proporciona una alternativa per als mitjans tempodependents, els mitjans de només vídeo gravat i reproducció de vídeos.

Informació identificable i processable mitjançant software

 • La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació poden ser determinades per software o estan disponibles com a text.
 • Quan la seqüència en què es presenta el contingut afecta al seu significat, es pot determinar per software la seqüència correcta de lectura.
 • El lloc web proporciona una identificació textual dels elements que permeten entendre i manejar el contingut i no depenen exclusivament de les característiques sensorials dels components com la seva forma, grandària, ubicació visual, orientació o sentit.

Es permet veure i sentir els continguts

 • El color no s'usa com a únic mig visual per a transmetre informació, indicar una acció, sol·licitar una resposta o distingir un element visual.
 • La presentació visual de textos i imatges té una relació de contrast de color d'almenys 4,5:1.
 • A excepció dels subtítols i les imatges de text, tot el text del lloc web pot ser ajustat sense ajudes tècniques fins a un 200% sense que es perdin el contingut i la funcionalitat.
 • El lloc web utilitza text per a transmetre la informació en comptes d'imatges de text, excepte si la imatge de text és visualment configurable segons els requisits de l'usuari o si la forma particular de presentació del text resulta essencial per a la informació que es transmet, com és el cas dels logotips.

La disposició dels continguts no interfereix amb la llegibilitat

El lloc web proporciona mecanismes perquè els continguts es puguin percebre visualment sense que la seva disposició interfereixi amb la llegibilitat d'aquests.

 • El text es presenta visualment de manera que es pot percebre sense que la seva disposició interfereixi amb la llegibilitat d'aquest.
 • La presentació visual de text i imatges té una relació de contrast de, almenys, 4,5:1 (s'exceptuen els textos grans, els textos o imatges de text que formen part d'un component de la interfície d'usuari inactiu, els textos decoratius o logotips, i els que no resulten visibles per a ningú o formen part d'una imatge que conté altres elements visuals significatius).

Accés mitjançant teclat

El lloc web permet accés a tots els seus continguts mitjançant teclat:

 • Totes les funcionalitats del contingut, controls de formulari i enllaços, són operables mitjançant el teclat sense requerir una determinada velocitat en la pulsació de les tecles.
 • La navegació mitjançant el teclat no queda bloquejada en part del contingut de la pàgina, impedint que es pugui sortir d'una pàgina.

Instruccions d'accessibilitat per teclat

 • Moure's per la pàgina (scroll): pots fer-ho amb l'ús de tecles de direcció AMUNT i AVALL.
 • Prémer en un enllaç: pots usar el TABULADOR per a establir el focus en els enllaços i prémer enter per a navegar a la pàgina de destí d'aquest enllaç. Si desitges fer retrocedir en el focus dels enllaços, pots fer-lo amb SHIFT + TABULADOR
 • Desplegar el menú: situa el focus en la “icona hamburguesa” i prem ENTER per a desplegar. De la mateixa manera, prem enter en l'element superior del menú per a tancar-lo i tornar a navegar per la pàgina web.
 • Formularis: pots navegar pels formularis (p. ex. https://invitra.cat/informes/) amb el tabulador de manera similar a com s'ha explicat anteriorment. Si necessites desplegar un camp seleccionable predefinit, el pots fer amb el botó AMUNT i AVALL.

Si necessites seleccionar un checked, ho pots fer amb la tecla espai o, si vols, seleccionar.

Mecanismes per a llegir i usar el contingut

 • Es proporcionen mecanismes perquè els usuaris disposin del temps suficient per a llegir i usar el contingut.
 • Els continguts textuals o il·lustracions no presenten cap límit de temps en la lectura
 • Els continguts audiovisuals es mostren mitjançant un reproductor que permet parar, avançar o retrocedir.
 • Si en algun enllaç del contingut es referencia a un PDF podrà descarregar el programari “Adobe Acrobat Reader” que li permetrà llegir i usar el contingut des d'aquí.

Contingut dependent de tercers

 • Aquesta web fa ús de contingut dependent de tercers com és el cas de continguts servits per Google Maps, Youtube o Google Adsense. El funcionament i operativitat d'aquests continguts dependrà de les respectives empreses que els gestionen.

Centellejos o canvis de lluminositat

 • La pàgina web no conté elements que centellegen o que impliquin un canvi de lluminositat.

Ajudar els usuaris a navegar, trobar contingut i determinar on es troben

 • Es proporcionen mecanismes per a evitar els blocs que es repeteixen en les diferents pàgines de la web.
 • Els elements de la pàgina web reben el focus durant la navegació, d'acord a un ordre o seqüència preestablerta.
 • L'indicador del focus del teclat es pot localitzar visualment en tot moment en la pàgina web.