Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Tècniques de reproducció assistida amb microdelecions en el cromosoma Y
0
0

Tècniques de reproducció assistida amb microdelecions en el cromosoma Y

Quan l'home és diagnosticat de microdelecions del cromosoma I a la regió AZFc, és molt possible que es puguin recuperar espermatozoides mitjançant biòpsia testicular o, fins i tot, en el semen ejaculat (quan l'home presenta oligozoospermia).

Aquests espermatozoides recuperats poden ser utilitzats per a buscar un embaràs mitjançant tècniques de reproducció assistida, en concret, amb la microinjecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides (ICSI).

No obstant això, la descendència masculina heretarà les microdelecions del cromosoma I paternes, per la qual cosa es requereix que els pacients siguin assessorats genèticament abans de buscar l'embaràs.

Per (embrióloga).
Última actualització: 01/08/2022