Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Programa Fertility Support Group
7
0

Programa Fertility Support Group

Última actualització: 28/01/2019

Imagen: sello-ra

Què és el Programa Fertility Support Group?

És un programa d'ajuda a pacients on les empreses, generalment clíniques i professionals de la reproducció assistida, col·laboren activament en la resolució de dubtes i preguntes dels usuaris.

Quin és l'objectiu del programa?

El programa neix amb l'objectiu d'ajudar aquells pacients que tenen preguntes o dubtes sobre problemes relacionats amb la fertilitat i l'embaràs. Molts d'aquests pacients es documenten prèviament abans de visitar la clínica, o durant un procés clínic poden tenir dubtes que no han preguntat al doctor. Amb aquest programa, perseguim l'objectiu que un usuari tingui una informació de qualitat. Així mateix, volem afavorir la pluralitat, ja que dos metges poden tenir diferents solucions o punts de vista per a abordar un determinat problema.

Qui pot participar en el programa?

Clíniques, centres de fertilitat o professionals especialitzats en reproducció assistida que compleixin amb els nostres criteris de selecció:

  • Posseir permisos de llicència i estar acreditats: tots els centres han de facilitar-nos el seu número de registre i, els metges, el seu número de col·legiat.
  • Professionalitat i transparència: els centres estan obligats a facilitar les seves estadístiques a les societats que controlen els criteris de qualitat per a clíniques de fertilitat. Per exemple, a Espanya, a la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), als Estats Units, el Centro de Control d'Enfermetats i de prevenció (Center of Disease Control & Prevenction -CDC), etc.
  • Passió per ajudar les persones amb problemes de fertilitat. Per tant, els doctors han de dedicar temps a contestar a les preguntes dels nostres lectors de forma totalment altruista, alguna cosa que ens demostra la passió que aquests metges i embriòlegs tenen per ajudar.

Quines són les polítiques del programa?

  • Les preguntes seran respostes per professionals acreditats i identificats, així com també s'identificarà el centre en el que treballen.
  • La data de les respostes es correspondrà amb la data en la qual el professional mèdic va realitzar la contestació.
  • No es permet fer autopromoció dels productes o serveis interns de la clínica en les respostes. Es limitaran a contestar la pregunta amb exclusiu rigor mèdic i respectant les nostres polítiques de qualitat editorial.
  • La contestació a la pregunta pot contenir vocabulari mèdic, però sempre ha de redactar-se pensant que el lector no és un professional de la medicina. Per tant, s'intentarà emprar un llenguatge adaptat als pacients i si fos necessari, s'adjuntarà una il·lustració gràfica.
  • Les respostes podran ser modificades si el doctor considera necessari incloure informació addicional o hi ha hagut un avanç científic que procedeix esmentar en la resposta. En aquest cas, s'actualitzarà la data de la resposta.
  • Les respostes van associades sempre a una persona física (professional mèdic) i aquesta, al seu torn, pot estar relacionada laboralment amb una empresa (clínica o centre de fertilitat).
  • Les clíniques o centres adherits al programa tenen un identificador únic de participació.

Formular preguntes suposa algun cost per a l'usuari?

No, en inviTRA tota la informació és gratuïta i no hi ha serveis de pagament. Els doctors i especialistes contesten preguntes realitzades pels usuaris en el fòrum, en els comentaris inclosos al final dels articles o fins i tot preguntes freqüents que altres usuaris fan amb freqüència en la seva consulta.

De quina manera puc adherir-me al programa com a professional mèdic?

Si ets un professional de la reproducció assistida i vols participar en el programa, pots contactar amb nosaltres en la pàgina de contacte.