Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Polítiques i garanties de qualitat editorial
7
0

Polítiques i garanties de qualitat editorial

Última actualització: 06/11/2023

Criteri i política de qualitat editorial en les publicacions

Contingut elaborat per professionals mèdics

 • Tot el contingut publicat en inviTRA és contingut propi elaborat per professionals mèdics experts i titulats en el camp de la fertilitat, embriologia i l'embaràs.
 • Tots els articles van signats per l'especialista mèdic. En punxar sobre ell, s'obrirà una pàgina del seu perfil on es podrà llegir la titulació acadèmica que li acredita com a especialista en la matèria i el corresponent número de col·legiat.
 • Les fonts del contingut han de ser institucions, professionals acreditats o bibliografia amb clara evidència científica. Aquestes referències estaran en el context de l'article o en la secció “Bibliografia” pròpia de l'article. En cas que la referència sigui accessible i de lliure accés a través d'Internet, s'enllaçarà i es donarà prioritat a aquestes referències.
 • Tota la terminologia mèdica emprada es troba recollida en el vocabulari estructurat i trilingüe DeCS – Descriptors en Ciències de la Salut, donat suport per la Biblioteca Virtual de Salut (BVS).

Contingut multimèdia i continguts relacionats

 • El contingut mèdic i de salut publicat anirà acompanyat d'il·lustracions gràfiques, imatges i vídeos explicatives que permeten al lector entendre millor aquells aspectes més complexos de la medicina reproductiva.
 • Qualsevol publicació, il·lustració o element gràfic complementari adjunt a l'article ha de ser supervisat per un doctor o especialista acreditat en reproducció assistida.
 • Les imatges, il·lustracions i recursos gràfics es descriuen detalladament en una nova pàgina amb informació individualitzada diferent a la del contingut principal. En fer clic en el recurs gràfic, s'obrirà una nova pàgina per a visualitzar més àmpliament aquest recurs gràfic i llegir la descripció. L'objectiu d'aquesta mesura és que el recurs gràfic tingui sentit per si mateix si un usuari accedeix de manera directa a la il·lustració.
 • En cas que fos necessari incloure altres continguts no elaborats o cedits a inviTRA, se sol·licitarà el corresponent permís per als drets de publicació i se citarà a la font.
 • Totes les publicacions, entrades en el fòrum o respostes hauran d'enllaçar-se al seu torn amb altres articles relacionats o un altre contingut suplementari de manera que permeti a l'usuari entendre o ampliar el coneixement.

Contingut actualitzat

 • Sempre s'inclou la data d'actualització i última revisió en tots els articles
 • Les publicacions s'actualitzen quan es té constància d'un canvi en un procediment mèdic o es considera rellevant afegir informació que aporti valor al lector. D'aquesta manera, s'ofereix sempre una informació actualitzada. A més, si el doctor considera rellevant una pregunta realitzada en els comentaris d'un article, l'extraurà per a introduir-la en la secció “Preguntes de l'usuari” de cadascun dels articles i, d'aquesta manera, es mostrarà conjuntament en el contingut principal perquè pugui ser llegida més senzillament per altres usuaris.
 • Per a poder agregar nous continguts de qualitat, els doctors, editors i responsables del projecte han de romandre actualitzats sobre les últimes novetats en medicina reproductiva. Per a això, és vital l'assistència als esdeveniments més importants del món, entre altres, els organitzats per l'Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció (ASEBIR) o la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). A continuació, podem veure alguns exemples de certificats d'assistència dels directors de projecte: [PDF 1] [PDF 2].

Contingut mèdic comprensible pel pacient i estructurat

 • L'objectiu més important és que el lector entengui la informació. Per a això sol·licitem al doctor o a l'especialista que en la publicació editorial, il·lustració o en les videoentrevistes utilitzi un llenguatge professional però comprensible com si fos el seu pacient i no pensant que està donant una conferència a un públic expert i científic.
 • Els articles porten incorporat un índex que facilita l'estructuració dels continguts i facilita la lectura de la informació.
 • La informació ha de ser clara i estructurada amb les seves corresponents capçaleres que dotin a l'article d'una jerarquia de continguts.
 • Atès que en el projecte participen molts doctors i col·laboradors, es precisa que l'estructura dels articles sigui comú. D'aquesta manera, assegurem una mateixa sintonia i presentació gràfica en tots els articles.

No es permet la publicitat en el contingut

 • No es permet l’autopromoció de serveis mèdics en els articles. Les clíniques o professionals mèdics que participin o col·laborin en els continguts del projecte no poden fer publicitat ni autopromoció en aquests continguts. Per tant, els articles publicats, les seves respostes a preguntes dels usuaris o vídeos realitzats es limitaran a oferir informació mèdica i contestar les preguntes que fan els pacients des d'una perspectiva mèdica.
 • Si un contingut és publicitat, es marcarà degudament amb el text “Publicitat” per a no interferir o confondre en els continguts mèdics.

Pluralitat en el contingut, imparcialitat i participació dels pacients

 • Creiem en la pluralitat com una forma d'incrementar significativament la qualitat del contingut. En la majoria dels articles de inviTRA, han participat diversos doctors (perfectament identificats) que treballen en diferents clíniques o centres sanitaris (també identificats). Això aporta continguts amb diversos punts de vista i diferents experiències professionals que ajuden a crear un contingut de més qualitat, així com ajudar al fet que el pacient entengui que en medicina poden donar-se diferents solucions davant un mateix problema. Aquesta diferència d'enfocament dependrà, entre moltes altres coses, de l'experiència del doctor o dels recursos dels quals aquest disposi.
 • Després de molts anys d'experiència elaborant continguts mèdics, hem pogut comprovar com un doctor pot donar solucions sobre la base dels recursos dels quals disposa en el centre sanitari, la qual cosa li permet oferir únicament solucions condicionades a aquests recursos. Per tant, gràcies a la pluralitat i a la participació múltiple de doctors, clíniques i centres hospitalaris, afavorim la imparcialitat i millorem la qualitat del contingut en els articles.
 • Les publicacions també permeten la participació de la comunitat. No creiem en la informació unidireccional. Considerem que els usuaris han de poder comentar, fer preguntes o aportar la seva experiència en relació al contingut elaborat pel doctor. Considerem que la participació múltiple d'usuaris enriqueix i afavoreix la qualitat dels continguts, ja que així s'obtenen diversos punts de vista (professional i pacient).
 • Totes les publicacions, entrades en el fòrum o respostes permeten ser compartides de manera senzilla en les xarxes socials.

Procés de traducció, adaptació a l'idioma, país i entorn

Aquest projecte ha estat traduït i adaptat en quatre idiomes: anglès, espanyol, francès i català.

Com s'ha vist anteriorment, una de les bases del projecte és la pluralitat. Per tant, en moltes publicacions participen diversos doctors i especialistes. Aquests solen ser de diferents països, la qual cosa pot ser que no coneguin a la perfecció els quatre idiomes. El procés que duem a terme es basa en el següent:

 • Repàs a la situació del país de destinació: en el procés de traducció, tenim en compte que pot donar-se el cas que hi hagi tècniques mèdiques amb diferent legislació d'un país a un altre, així com diferent informació estadística. Per tant, l'entorn i la pròpia idiosincràsia del país fan que el lector al qual va destinat un article esperi continguts diferents als que podria voler el lector d'un altre lloc del planeta.
 • Especialistes internacionals: portem la pluralitat a un altre nivell, ja que en moltes publicacions participen doctors de diferents països. Atès que aquest projecte s'adapta a diversos idiomes, el fet que participin especialistes internacionals ens permet traslladar molt millor el contingut a l'entorn del país en qüestió. Per tot això, pot ocórrer que en un article escrit en un determinat idioma participi un doctor que després no estigui present en l'article equivalent en un altre idioma perquè la informació proporcionada només té sentit per al lector del seu país.
 • Suport de traductors especialitzats: pot ocórrer que el doctor no parli perfectament tots els idiomes als quals aquest projecte ha estat adaptat (anglès, espanyol, francès i català). Per tant, en aquests casos preferim que el doctor elabori el contingut en el seu idioma natiu i que, posteriorment, un altre professional de la salut o un expert en traducció mèdica adapti el seu contingut.
 • Traducció vs. adaptació: per a concloure, tenint en compte tots els punts anteriors, podem afirmar que no ens agrada parlar de traducció, ja que més aviat, com veiem, el que fem és adaptar el contingut a l'idioma i entorn tenint en compte la situació del país de destinació.

Si, a tot aquest procés d'adaptació d'idiomes, li sumem que tots els articles es reediten i milloren amb el pas dels anys, i que els comentaris i respostes en cada article són completament diferents, podem afirmar que cada article en el seu idioma corresponent es comporta com un article independent adaptat al lector segons el seu idioma o país.

Contingut gratuït

Tot el contingut ofert en aquest projecte és gratuït. Per tant, un usuari no ha d'abonar res per a accedir a la informació, registrar-se, fer preguntes en els fòrums, visualitzar les clíniques del directori, accedir a les diferents eines d'informes o realitzar una consulta telefònica.

Control de moderació, comentaris i fòrum

 • Realitzem un extens control i protocol de moderació en els comentaris dels articles en els fils dels fòrums per a evitar que es publiqui informació no veraç.
 • Realitzem un exhaustiu control de spam i eliminació de contingut farmacèutic no apropiat sobre la base d'unes normes ben definides en les Condicions d'ús.

Directori de clíniques i professionals

Les clíniques o professionals mèdics publicats en el directori de clíniques o en els llistats dels informes incorporen o enllacen cap a una anàlisi objectiva realitzada i supervisat per personal propi.

 • Es verifica que totes les empreses i professionals llistats en el directori o recomanats tenen llicència per a poder exercir l'activitat mèdica.
 • S'analitza si tenen laboratori propi per a dur a terme les tècniques de reproducció assistida in situ o si necessiten derivar-ho a un altre centre o clínica.
 • S'analitza si aporten les dades a la SEF en Espanya, al Centro de Control d'Enfermetats i de prevenció (Center of Disease Control and Prevention - CDC) en Estados Unidos, etc. i ofereixen política de transparència.
 • S'analitza si tenen quiròfan en la pròpia clínica.
 • S'enumeren els tractaments de fertilitat que ofereixen als pacients.
 • Es llista l'equip mèdic i els números de col·legiat o llicència dels doctors.
 • Es publiquen fotos externes i internes de les seves instal·lacions.
 • S'analitzen altres factors de vital importància, tals com: si tenen donants de semen i òvuls, assistència psicològica, si permeten finançament, si tenen urgències 24 hores, si disposen d'habitació de recuperació, els idiomes que parlen, si donen atenció a pacients internacionals i un llarg etcètera.

Responsabilitat editorial

 • El contingut està dirigit a complementar, això és, no es persegueix l'objectiu de reemplaçar la relació que existeix entre un pacient o usuari i el seu metge actual.
 • Totes les publicacions, entrades en el fòrum o respostes porten un avís a peu de pàgina on s'adverteix que la informació publicada no substitueix la visita a un professional mèdic amb llicència.

Prevenció

Creiem en la prevenció abans que en la detecció i correcció. Per tant, les publicacions mèdiques aniran, en la mesura que sigui possible, orientades a conscienciar al pacient sobre l'aplicació de programes orientats a la prevenció per a evitar així el problema.

Política d'igualtat

Els continguts estan basats en unes polítiques de diversitat i igualtat. [Veure política de diversitat i igualtat]

Certificats i acreditacions mèdiques

Web Mèdica Acreditada (WMA)

inviTRA és una web mèdica acreditada pel programa d'acreditació del Col·legi de Metges de Barcelona. Mitjançant aquest segell, es garanteix als usuaris que el contingut que trobaran és de confiança i de qualitat. [Veure certificat].

Certificat HONCode

inviTRA s'adhereix als principis HONCode i obté el certificat gestionat per la Fundació Health On NET. [Veure certificat].

Certificat per l'Agència de Qualitat Sanitària d'Andalusia

El certificat de és l'únic certificat de qualitat per a webs sanitàries que emet un organisme governamental a Espanya.

La i elaboren el que probablement és el segell de major prestigi per a una web a Espanya ja que és el i en ser emès per una entitat governamental afavoreix la imparcialitat atès que no hi ha ànim de lucre. .

Certificat LSSI-CE

Auditat per Business Adapter. Certifica que inviTRA compleix amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Imagen: business_logo-2022-color-1

Certificat de Responsabilitat Social Corporativa de Confiança En línia

inviTRA té el certificat de Confiança En línia sobre la Responsabilitat Social Corporativa [Veure certificat].

Imagen: certificado-confianza-online