Què és la normozoospermia? – Valors de referència en el seminograma

Per (ginecòleg), (embriòloga), (ginecòleg), (embriòloga) i (psicòlega).
Última Actualització: 16/11/2021

La normozoospermia o normospermia és el terme utilitzat pels especialistes per a referir-se a una mostra de semen normal, és a dir, sense cap alteració que indiqui un problema de qualitat espermàtica o infertilitat masculina.

El concepte de normozoospermia pot trobar-se en el resultat final de l'informe del seminograma, la prova que avalua la qualitat del semen.

Per a considerar que una mostra de semen és normozoospérmica, aquesta haurà de complir amb els paràmetres marcats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'any 2010. Quan algun dels paràmetres seminals està alterat, la mostra seminal no podrà ser classificada com normozoospérmica.

Espermograma bàsic

El seminograma o espermograma és la prova més important per a valorar la fertilitat masculina. Aquest estudi consisteix a avaluar una mostra de semen aconseguida per masturbació. S'analitzen paràmetres seminals que poden observar-se a simple vista, així com uns altres que necessiten l'ús d'un microscopi.

En primer lloc, el personal del laboratori que recull la mostra fa un examen macroscòpic del semen, en el qual valoren els següents paràmetres:

 • Liqüefacció.
 • Volum.
 • Color.
 • Viscositat.
 • pH.

A continuació, es fa un examen microscòpic més exhaustiu, en el qual es determinen tots els paràmetres relacionats amb els espermatozoides o altres cèl·lules microscòpiques:

 • Nombre d'espermatozoides.
 • Velocitat dels espermatozoides.
 • Morfologia dels espermatozoides.
 • Vitalitat dels espermatozoides.
 • Presència de leucòcits o cèl·lules immadures.

Tots i cadascun d'aquests paràmetres aportarà informació sobre la qualitat seminal i les possibles alteracions de la infertilitat que pugui sofrir l'home.

La reproducció assistida, com qualsevol tractament mèdic, requereix que confiïs en la professionalitat dels metges i la clínica que triïs, ja que, evidentment, no tots són iguals.

Aquesta "eina" t'enviarà un informe totalment personalitzat, amb la informació detallada del tractament que necessites, les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

Quins són els valors de referència?

Una vegada obtinguts els resultats del espermograma, aquests hauran de comparar-se amb uns valors de referència per a saber si estan dins de la normalitat o no.

Aquests criteris de normalitat van ser establerts per l'OMS l'any 2010 després d'estudiar els paràmetres seminals de més de 1900 homes fèrtils.

En concret, per a assegurar que l'home té normozoospermia i que, per tant, no té esterilitat deguda a un factor espermàtic, els paràmetres seminals han de ser iguals o superiors als següents valors:

Volum de semen
1.5 ml.
Recompte d'espermatozoides
15 milions per ml o 39 milions en total per ejaculat.
Mobilitat espermàtica
40% d'espermatozoides mòbils o 32% d'espermatozoides mòbils progressius.
Morfologia espermàtica
4% d'espermatozoides normals.
Vitalitat espermàtica
58% d'espermatozoides vius.

Aquests valors indicats es corresponen amb els límits de referència inferior (LRI) dels paràmetres seminals. Això vol dir que, per a considerar que un home és fèrtil o normozoospérmico, els seus paràmetres seminals haver de ser majors.

Altres paràmetres

Encara que els paràmetres espermàtics comentats en l'apartat anterior són els més importants per a valorar la qualitat del semen, també existeixen altres paràmetres relacionats amb el semen i els seus components que poden aportar informació rellevant.

Per exemple, el color de semen ha de ser gris-groguenc per a considerar-se normal. Un semen molt transparent es relaciona amb infecció seminal. A més, la seva viscositat tampoc ha de ser molt elevada.

Quant al pH del semen, aquest ha de mantenir-se entre el rang 7-8. La variació del pH també pot indicar infecció.

D'altra banda, la concentració de leucòcits o cèl·lules rodones en el semen no ha de ser major a 1 milió per ml per a descartar problemes en l'espermatogènesi o infeccions.

Normozoospermia i embaràs

Tal com s'ha comentat al llarg de l'article, aquells homes que presenten un seminograma amb un resultadod de normozoospermia, no tenen cap alteració espermàtica. Per tant, l'embaràs de manera natural seria possible.

No obstant això, si es porta més d'un any mantenint relacions sexuals sense èxit, el millor serà consultar a una especialista en fertilitat. És possible que existeixi alguna alteració en l'ADN dels espermatozoides i això no es pot detectar mitjançant un seminograma.

La principal conseqüència de les alteracions en l'ADN espermàtic sol ser les fallades de fecundació, però també pot ocasionar fallades d'implantació de l'embrió en l'úter. Per això, l'embaràs no arribaria a terme.

Preguntes dels usuaris

Tinc normozoospermia però no aconseguim l'embaràs, quines altres proves podria fer-me?

Per Dr. José Luis Gómez Palomares MD (ginecòleg).

Tal com es diu en el Manual d'Andrologia de la Societat Espanyola de Fertilitat: “encara que els resultats de l'anàlisi de semen poden donar-nos informació sobre els problemes en la funció dels òrgans genitals de l'home, no permeten determinar amb certesa si un individu és o no és fèrtil”. Llavors, si el seminograma és normal convé realitzar altres proves? En la valoració inicial d'una parella amb disfunció reproductiva no. El seminograma és una eina més per a orientar el tractament que per a arribar a un diagnòstic.

És cert que existeixen altres proves complementàries que poden ajudar a estudiar en major profunditat el semen com per exemple l'estudi de la fragmentació de cadena doble de l'ADN dels espermatozoides. Aquest tipus de proves prometen avançar en la valoració de l'home però així i tot, insistim, no estan indicades en l'estudio inicial d'una parella amb disfunció reproductiva. Encara que es tingui una normozoospermia.

Puc tenir algun problema de fertilitat masculina si m'han donat un diagnòstic de normozoospermia?

Per Dr. Sergio Rogel Cayetano MD (ginecòleg).

El diagnòstic de normozoospermia es refereix al semen que compleix els paràmetres definits per l'OMS en el seminograma. Es tracta d'una prova dependent de l'observador, variable (perquè l'home no sempre presenta la mateixa quantitat d'espermatozoides o mobilitat en tots els moments de la seva vida) i realment antiga i poc tecnològica.

Fins avui tenim poques eines en la valoració més profunda del factor masculí. No obstant això, en els últims anys la recerca del factor masculí ha aconseguit grans avanços, com són la fragmentació de l'ADN espermàtic, l'apoptosi espermàtica, l'alteració de la protaminación de l'ADN espermàtic i el FISH en espermatozoides.

Així mateix, es coneixen múltiples casos de parelles que han presentat fallades atribuïbles als espermatozoides en els quals els valors espermàtics de totes les proves realitzades van ser normals, però en els quals l'èxit només es va aconseguir després de teràpia amb donació de semen (es tracta de casos rars en els quals s'ha provat prèviament totes les proves i teràpies conegudes).

Les alteracions de tots els paràmetres i test comentats podrien explicar problemes de fertilitat masculins que podrien cursar amb un seminograma normal.
Llegir més

Pot un semen amb oligozoospermia tornar-se amb normozoospermia?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Sí. La qualitat del semen és molt variant i depèn molt de l'estil de l'home. És possible que en períodes d'estrès o durant un procés de grip, la espermatogenésis es vegi afectada i, per tant, el resultat d'un seminograma sigui dolent, donant lloc a problemes de oligospermia, astenospermia, etc.

No obstant això, l'home pot recuperar la fertilitat passats uns mesos si se soluciona el problema que estava originant l'esterilitat. Portar un alimentació sana, fer esport i evitar hàbits tòxics també contribueixen enormement a la bona qualitat del semen.

És possible considerar normozoospermia si la viscositat està augmentada?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

La viscositat és un paràmetre més relacionat amb la composició del semen que amb els propis espermatozoides. Encara que una viscositat augmentada no sol ser motiu d'infertilitat, sí que és possible que es trobi relacionada amb problemes de mobilitat espermàtica i, per això, ha de tenir-se en compte.

A més, l'alta viscositat del semen es relaciona amb problemes en la pròstata.

Puc tenir fills si tinc normozoospermia?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

En principi, sí. Com hem dit, la normozoospermia es defineix com l'estat normal d'una mostra de semen conforme als criteris de normalitat i valors de referència establerts per l'OMS.

Si l'home té bona qualitat espermàtica, els seus espermatozoides tindran la capacitat per a aconseguir a l'òvul en les trompes de Fal·lopi de la dona i poder fecundar-ho.

Malgrat això, podria succeir que aquests espermatozoides tinguessin alguna alteració en el seu ADN que no pugui detectar-se en el seminograma i, com a conseqüència, donar lloc a fallades de fecundació o fallades d'implantació embrionària.

Puc tenir normozoospermia si tinc hipospermia?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

No. La normozoospermia és el terme utilitzat per a referir-se a aquelles mostres seminals que tenen tots els seus paràmetres dins de la normalitat.

No obstant això, la hipospermia és una alteració espermàtica caracteritzada per un baix volum d'ejaculat. Si la resta de paràmetres espermàtics estan dins de la normalitat, el diagnòstic seria únicament hipospermia.

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Bartoov B, Eltes F, Pansky M, Lederman H, Caspi E, Soffer Y. Estimating fertility potential via semen analysis data. Hum Reprod 1993;8:65 – 70.

Check JH, Bollendorf A, Press M, Blue T. Standard sperm morphology as a predictor of male fertility potential. Arch Androl 1992;28:39 – 41.

Chia SE, Tay SK, Lim ST. What constitutes a normal seminal analysis? Semen parameters of 243 fertile men. Hum Reprod 1998;13:3394–3398.

Coetzee K, Kruger TF, Lombard CJ. Predictive value of normal sperm morphology: a structured literature review. Hum Reprod Update 1998; 4:73 – 82.

Guzick DS, Overstreet JW, Factor-Litvak P, Brazil CK, Nakajima S, Coutifaris C, Carson SA, Cisneros P, Steinkampf MP, Hill JA et al. Sperm morphology, motility, and concentration in fertile and infertile men. N Engl J Med 2001;345:1388 – 1393.

Jorge Cuadros Fernández; Lara Andrés Criado; María Morales Morales; María Villa Martínez; José Luis Gómez Palomares; Elisabetta Ricciarelli. Clínica FIVMadrid. Utilización de la cámara microfluídica fertile en casos de fragmentación de la cadena doble del adn de los espermatozoides. Comunicación presentada en el 10º Congreso ASEBIR, Cáceres, 2019.

Lluís Bassas. Seminograma. En: Manual de Andrología (2011). Sociedad Española de Fertilidad.

MacLeod J, Wang Y. Male fertility potential in terms of semen quality: a review of the past, a study of the present. Fertil Steril 1979;31: 103 – 116.

Macomber D, Sanders MD. The spermatozoa count: its value in the diagnosis, prognosis and concentration in fertile and infertile men. N Engl J Med 1929;200:981 – 984.

Trevor G. Cooper, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Human Reproduction Update, Vol.16, No.3 pp. 231–245, 2010.

Preguntes dels usuaris: 'Tinc normozoospermia però no aconseguim l'embaràs, quines altres proves podria fer-me?', 'Puc tenir algun problema de fertilitat masculina si m'han donat un diagnòstic de normozoospermia?', 'Pot un semen amb oligozoospermia tornar-se amb normozoospermia?', 'És possible considerar normozoospermia si la viscositat està augmentada?', 'Puc tenir fills si tinc normozoospermia?' i 'Puc tenir normozoospermia si tinc hipospermia?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dr. José Luis Gómez Palomares
Dr. José Luis Gómez Palomares
MD
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Universitat de València, amb l'especialitat en Obstetrícia i Ginecologia a l'Hospital Són Dureta de Palma. Té una gran trajectòria com a ginecòleg especialista en reproducció assistida i, a més, és divulgador científic a través del canal en Youtube Feliztividad: hàbits d'èxit i diferents podcast. Més sobre Dr. José Luis Gómez Palomares
Número de col·legiat: 280705568
 Marta Barranquero Gómez
Marta Barranquero Gómez
Embriòloga
Graduada en Bioquímica i Ciències Biomèdiques per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Reproducció Assistida per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) en col·laboració amb Ginefiv i en Genètica Clínica per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH). Més sobre Marta Barranquero Gómez
Número de col·legiada: 3316-CV
Dr. Sergio Rogel Cayetano
Dr. Sergio Rogel Cayetano
MD
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Universitat Miguel Hernández a Alacant amb l'especialitat de Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital General d'Alacant. Va ampliar la seva experiència en reproducció assistida mentre treballava en diferents clíniques d'Alacant i Múrcia, fins que l'any 2011 es va unir a l'equip mèdic d'IVF Spain. Més sobre Dr. Sergio Rogel Cayetano
Numero de col·legiat: 03-0309100
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Més sobre Zaira Salvador Navarro
Número de col·legiada: 3185-CV
Adaptat al català per:
 Cristina Algarra Goosman
Cristina Algarra Goosman
Psicòlega
Graduada en Psicologia per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Psicologia General Sanitària pel Centre Universitari Superior Europeu. A més té formació específica per un Màster en Infertilitat: Aspectes Mèdics, Psicosocials i Legals Més sobre Cristina Algarra Goosman
Número de col·legiada: CV16874

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.