Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Problemes a l’hora de congelar òvuls
0
0

Problemes a l’hora de congelar òvuls

La criopreservació d'òvuls comporta alguns riscos que, en el pitjor dels casos, poden suposar la no recuperació i mort d'aquestes cèl·lules reproductives. Aquests riscos són més comuns en el mètode de congelació lenta que en la vitrificació a causa dels motius que comentem a continuació:

  • El refredament entre els 15 i -5 °C és un punt crític al qual comença a produir-se el mal cel·lular. Principalment, es veuen afectats els lípids de membrana i els microtúbuls del fus meiòtic.
  • Entre els -5 i -80 °C poden formar-se cristalls de gel que danyen l'estructura de la membrana cel·lular i comprometen la viabilitat de l'òvul.
  • Entre els -50 i els -150 °C, la solidificació del mitjà pot danyar a l'òvul per criofractura, veient-se afectada especialment la zona pel·lúcida.
  • La deshidratació excessiva de l'òvul augmenta la concentració de soluts i el risc de col·lapse irreversible, la qual cosa seria letal per a la cèl·lula.
Per (embriòloga), (embriòleg), (ginecòleg), (ginecòloga), (embriòloga), (embriòloga) i (psicòlega).
Última actualització: 02/12/2021