Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Congelació lenta d’òvuls
0
0

Congelació lenta d’òvuls

Existeixen multitud de protocols per a la congelació lenta d'òvuls. A continuació, descriurem com seria una rampa de congelació lenta de manera general:

  • Es passa de temperatura ambient a uns -7 °C a raó d'uns 2 °C/min.
  • Es manté 5 minuts a -7 °C per a fer un seeding manual i induir la formació d'un cristall en la solució.
  • Es programa una velocitat de refredament d'uns 0.3 °C/min fins a aconseguir una temperatura compresa entre els -40 i -70 °C.
  • Finalment, els òvuls s'introdueixen directament en nitrogen líquid per a mantenir-se congelats a -196 °C.
Per (embriòloga), (embriòleg), (ginecòleg), (ginecòloga), (embriòloga), (embriòloga) i (psicòlega).
Última actualització: 01/12/2021