Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Hi ha alguna prova de fertilitat femenina casolana?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 31/01/2019

No, les proves de fertilitat només poden fer-se en un centre ginecològic. L'única prova que pot fer la dona a la seva casa és un estudi del moment de l'ovulació, que pot fer-se de forma senzilla amb un test d'ovulació de farmàcia. És important tenir en compte que aquest test mesura el pic de LH que es produeix per a induir l'ovulació, però sense acudir a un metge no és possible saber si realment hi ha ovulació o si aquesta és adequada.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.