Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0
Menú

Quines són les conseqüències de tenir espermatozoides anormals en el semen?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 19/02/2019

La teratozoospèrmia provoca infertilitat masculina deguda a un factor espermàtic. En primer lloc, els espermatozoides desproporcionats o amb una forma estranya no poden desplaçar-se correctament, per la qual cosa és més difícil que arribin fins a l'òvul que es troba en la trompa de Fal·lopi de la dona.

D'altra banda, una vegada han aconseguit l'òvul, almenys un espermatozoide ha de ser capaç de penetrar-lo perquè tingui lloc la fecundació. Les anomalies al cap dels espermatozoides poden dificultar aquesta acció.

Finalment, hi ha la possibilitat que els espermatozoides amb teratozoospèrmia sí que siguin capaços de donar lloc a un embaràs però, a continuació, la dona sofreixi avortaments de repetició deguts a les alteracions genètiques que es troben associades en alguns espermatozoides anormals.

En funció del tipus de teratozoospèrmia (lleu, moderada o severa), la consecució de l'embaràs natural es veurà dificultada en major o menor grau.

Cal destacar que els problemes d'infertilitat es veuen més acusats quan la teratospèrmia es diagnostica combinada amb una altra alteració seminal, com la concentració o la mobilitat espermàtica. Aquestes patologies es coneixen amb el nom de oligoteratozoospèrmia i astenoteratozoospèrmia, respectivament.

Pots llegir l'article complet en: Què és la teratozoospèrmia? – Causes, tipus i tractaments ( 75).
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.