Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0
Menú

Si els valors de testosterona estan alterats, quins tractaments existeixen?

Per Rebeca Reus (embriòloga).
Última actualització: 06/02/2019

La testosterona sintètica pot ser administrada per diferents vies:

  • Intramuscular (injectable): existeixen diferents formulacions de testosterona que s'administren per aquesta via. El propionat és la que menys dura en el cos, per la qual cosa cal administrar-la cada 2 o 3 dies. L’enantat i el cipionat es poden injectar cada dues setmanes (dosis de 200 mg). En canvi, l’undecanoat de testosterona permet fer-ho cada 12-15 setmanes (1000 mg).
  • Transdèrmica (tòpica): pot administrar-se en forma de gel o crema diàriament, en pegats o mitjançant una implantació cutània.
  • Oral (pastilles): és poc comú que la testosterona sigui presa per via oral pel fet que és nociva per al fetge (hepatotòxica).

A pesar que la testosterona sintètica pot proporcionar beneficis, com el desenvolupament de la musculació o dels caràcters masculins secundaris, cal tenir en compte que, com qualsevol medicament, pot tenir efectes secundaris, per la qual cosa serà recomanable seguir les indicacions d'un especialista.

 Rebeca Reus
Rebeca Reus
Embriòloga
Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).
Embriòloga. Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).