Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
EmbryoScope
0
0

EmbryoScope

Juaneda Fertility Center utilitza la més nova tecnologia com és l'embryoscope.

L'EmbryoScope permet el cultiu ininterromput dels embrions en poder visualitzar-los a través de la cambra. En els incubadors convencionals és necessari extreure els embrions com a mínim una vegada al dia de l'incubador per a poder visualitzar-los i valorar-los. En extreure'ls per a valorar-los hi ha canvis en la temperatura i CO2 del cultiu, la qual cosa és perjudicial per al desenvolupament òptim de l'embrió. Això s'evita amb el sistema de cambres que permet la seva visualització en tot moment.

Pots llegir l'article complet en: ( 63).
Per (embriòloga).
Última actualització: 07/02/2019