Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Tahe Fertilidad
68
0
Menú

Tahe Fertilidad

Analitzat per (embriòloga).
Última Actualització: 18/06/2018

Descripció

Tahe Fertilitat és una clínica especialitzada en l'aplicació de les diferents tècniques de reproducció assistida. Està situada a Múrcia.

El seu equip humà es compon d'especialistes amb àmplia experiència en el camp de la medicina reproductiva. Així, el departament de ginecologia està format per la Dra. Ana María Villaquirán Villalba i el Dr. Juan Carlos García Torón. En l'àrea d'embriologia, Emilio Gómez Sánchez i Inmaculada Torres González.

En Tahe Fertilitat saben que l'èxit d'un tractament només es pot aconseguir amb l'estreta col·laboració de tots els professionals del centre: embriòlegs, ginecòlegs, psicòlegs, etc. I creiem que és fonamental que estigui acompanyat d'un bon suport psicològic, al qual tots els pacients podran recórrer des del començament del tractament sense cost addicional.

Tahe Fertilitat va ser projectada amb una arquitectura actual, moderna, innovadora i pensada per a transmetre un ambient càlid, íntim i agradable. Tot això equipat amb la més avançada i moderna tecnologia capaç de posar al seu servei les tècniques de reproducció assistida amb les màximes garanties d'èxit. A més, col·labora amb grups de recerca de diferents universitats en el desenvolupament de nous projectes relacionats amb la medicina reproductiva.

El centre de reproducció assistida Tahe Fertilitat compta amb un departament internacional, on el nostre personal bilingüe ajudarà i acompanyarà als pacients que vénen de fora d'Espanya. I un servei 24 h per a consulta dels nostres pacients.

Serveis

Laboratori propi Laboratori propi
Permet Finançament Permet Finançament
Quiròfan propi Quiròfan propi
Política de transparència Política de transparència
Donants de semen i òvuls Donants de semen i òvuls
Urgències 24h Urgències 24h
Assistència Psicològica Assistència Psicològica
Habitació de recuperació Habitació de recuperació

Idiomes parlats

  • Alemany
  • Anglès
  • Español
  • Italià
Revisió ginecològica
Transferència d'embrions congelats
Adopció d'embrions
Congelació d'embrions
Congelació de semen
Cultiu amb Embryoscope
DGP
Ecografia 4D
Ecografia primer trimestre
Estudio de fertilidad femenino
Estudio de fertilidad masculino
Fecundació in vitro / ICSI
FIV amb donant d'ovòcits
FIV amb donant de semen
Inseminació artificial amb semen de donant
Inseminació artificial amb semen de la parella
Mètode ROPA
Preservació de la fertilitat
Seminograma

Explicació dels tractaments

La clínica Tahe fertilitat sempre comença l'estudi de cada cas amb unes proves diagnòstiques individualitzades, sobre la base de les quals es decidirà en cada cas el tractament oportú:

Proves femenines
solen ser analítica hormonal per a valorar el funcionament del cicle menstrual i un examen de les trompes i de l'úter, que permetrà valorar la normalitat de la seva anatomia (ecografia vaginal, histerosonografía, histeroscòpia, histerosalpingografia i laparoscòpia).
Proves masculines
la prova mes freqüent i rutinària és el seminograma, en el qual la mostra de semen és processada i analitzada per a comprovar la seva qualitat seminal.

Inseminació artificial (IA)

Pel que respecta a les tècniques de reproducció assistida, la clínica Tahe compta amb la inseminació artificial. Aquesta es basa en la introducció en la cavitat uterina l'esperma de la parella (IAC), o d'un donant (IAD), per mitjà d'una cánula molt fina.

Aquesta esperma s'haurà millorat en el laboratori (capacitació seminal), és a dir, que s'hauran triat aquells espermatozoides amb major mobilitat i viabilitat per a la fecundació. Encara que el cicle d'ovulació natural de la dona podria ser suficient, també sol tractar-se a la dona amb fàrmacs per tal que estigui mes receptiva, promovent l'ovulació.

Fecundació in vitro (FIV)

D'altra banda, també trobem l'opció de la fecundació in vitro (FIV), no és una altra cosa que la fecundació en el laboratori de l'ovòcit. Per a això, prèviament han d'haver-se extret diversos ovòcits de la dona, per mitjà d'una estimulació ovàrica de manera que la dona en la seva ovulació tingui madurs mes d'un ovòcit (per tal de millorar les probabilitats de fecundació).

La recollida d'òvuls es fa amb una ecografia vaginal, sota sedació, en el quiròfan i la seva durada ronda els 20 minuts. Pel que respecta a l'home, també es farà una capacitació espermàtica i es fecundaran en el laboratori els diferents òvuls recollits. Posteriorment es farà un seguiment dels embrions en un incubador, i entre els 2-5 dies es donarà la transferència d'un embrió a l'úter matern.

Vitrificació d'embrions

Els embrions que s'han format, i no han estat utilitzats es vitrifiquen, de manera que poden utilitzar-se per a nous intents de FIV, o bé es donen per a investigar o per a parelles que no aconsegueixen concebre amb els seus propis embrions, la qual cosa es coneix com a adopció d'embrions.

A l'adopció d'embrions també poden recórrer mares solteres que decideixin tenir fills i els seus òvuls estan deteriorats o danyats.

Injecció Intracitoplasmàtica d'Espermatozoides (ICSI)

Com a tècnica de FIV, trobem la ICSI, en aquesta es tracta de la microinjecció directa d'un espermatozoide en el citoplasma de l'ovòcit, es duu a terme de la mateixa forma que el FIV convencional.

Aquesta tècnica només es diferencia en la forma de fusió entre gàmetes. És aconsellable per a pacients que tenen un baix nombre d'espermatozoides, ja que es necessita un espermatozoide per cada òvul.

També s'usa per a parelles en les quals hi ha hagut una fallada de fecundació previ amb FIV, en pacients que requereixen l'ús d'espermatozoides epididimaris o testiculars i en parelles en les quals es realitzarà el diagnòstic genètic preimplantacional (DGP).

Programa de donació d'òvuls

La clínica Tahe Fertilitat també compta amb un programa de donació d'òvuls per a aquelles dones que, de forma altruista, voluntària i anònima, decideixin donar òvuls.

De la mateixa forma, aquelles dones que, pel pas de l'edat o les circumstàncies veuen compromesa la viabilitat dels seus òvuls, poden optar a l'adopció d'aquests òvuls.

Per a la recepció de l'embrió se solen subministrar fàrmacs a la pacient amb la finalitat de preparar a l'úter per a la implantació. L'elecció de la donant es fa sobre la base de les seves característiques físiques, que han de ser semblants a les de la mare gestacional.

Vitrificació d'òvuls

En el cas de dones que decideixin que no és un bon moment per a quedar-se embarassades, però pensen fer-ho en el futur, la clínica compta amb la tècnica de vitrificació d'òvuls.

Aquesta es tracta d'un procés de congelació ultraràpid dels ovòcits, de manera que eviten l'aparició de cristalls en el seu interior i permet la seva preservació per més temps. Aquesta tècnica també la solen emprar dones que vegin que la seva capacitat reproductiva pugui veure's minvada, com per un tractament oncològic o una cirurgia ovàrica.

Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP)

Amb el pas dels anys la probabilitat que els fills tinguin problemes genètics augmenta, ja que com totes les cèl·lules, els òvuls també es deterioren amb l'edat. La clínica Tahe Fertilitat proporciona la tècnica de diagnòstic genètic preimplantacional (DGP).

També en parelles on hagin hagut casos de malalties hereditàries haurien de contemplar aquesta possibilitat. Aquesta prova se li realitza als embrions que s'han aconseguit per FIV abans d'implantar-los en l'úter.

Es basa en l'anàlisi del cariotip d'una biòpsia de l'embrió per a comprovar que no hagin anomalies en l'ADN. Aquesta tècnica també s'aconsella en casos de fallades repetides d'implantació, casos d'avortaments espontanis, i homes amb qualitat espermàtica molt baixa.

Incubador EmbryoScope

Per a major certesa de l'elecció del millor embrió sigui el que s'ha triat la clínica compta amb el nou incubador EmbryoScope, gràcies al qual s'aconsegueix un monitoratge de l'evolució de l'embrió per mitjà de la realització de fotografies cada poc temps.

És indicat per a totes aquelles parelles que vagin a sotmetre's a un cicle de Fecundació In vitro (i ho desitgin), però especialment per a aquelles en les quals després d'haver-se sotmès a diversos cicles de FIV no s'hagin obtingut resultats favorables.

Equip mèdic

Ana María Villaquirán Villalba
Directora mèdica
Ginecòloga
Nº de col·legiada: 303007571
Rebeca Jiménez Alfaro
Ginecòloga
Nº de col·legiada: 303009153
Manuel Aparicio Caballero
Ginecòleg
Nº de col·legiat: 303008030
Emilio Gómez Sánchez
Embriòleg
Inmaculada Torres González
Embriòloga
Nuria Almunia Santiago
Embriòloga
Pilar Vallejo López
Infermera
Elena Casanova Alfonsea
Infermera
Eva Molero Queralt
Infermera
Victoria Andreu
Psicòloga
Maria Dolores Fernández Montanos
Administrativa
Víctoria García Sánchez
Administrativa internacional
Nuria Hernández
Administrativa internacional

Autorització d'activitat

Centre Sanitari homologat pel Ministeri de Sanitat Espanyol amb el Codi de Centre Normalitzat (CCN): 1430001815

Última actualització: 18/06/2018