Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0
Menú

Com és possible separar l'ADN fetal del matern?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 13/12/2021

Separar l'ADN del fetus de l'ADN de la mare és una de les principals limitacions d'aquesta prova, ja que no resulta del tot senzill.

Si el fetus és home, és possible identificar les seqüències del cromosoma I exclusives del sexe masculí i, per tant, és més fàcil distingir l'ADN fetal del matern.

No obstant això, quan el fetus és una nena, el diagnòstic és més complicat. En aquest cas, els mètodes utilitzats per a separar l'ADN fetal del de la mare es basen a buscar diferències en la metilació dels gens o en la longitud dels fragments d'ADN, ja que els procedents del fetus són més curts.

Finalment, cal destacar que la forma més comuna de distingir la dotació genètica fetal de la materna és buscar característiques genètiques pròpies del pare heredades pel fetus i que, per tant, no són presents en l'ADN de la mare.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.