Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Els embrions de qualitat AA sempre donaran embaràs?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

Aquest tipus de classificació correspon a un blastocisto d'excel·lent qualitat, amb una massa cel·lular interna i un trofoectodermo de bon aspecte. Té una alta capacitat d'implantació i, per tant, una elevada probabilitat de donar lloc a un embaràs. No obstant això, no es pot garantir que la dona es vagi a quedar embarassada. Que la qualitat embrionària sigui bona influeix moltíssim en la implantació, però també afecten altres factors com l'estat de l'endometri en el moment de la transferència, l'edat de la mare o la causa d'infertilitat.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.