Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

És major la qualitat d'un embrió de 8 cèl·lules o de 6?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

Els embrions òptims en dia 2 són els que tenen 4 cèl·lules, mentre que en dia 3 són aquells de 8 cèl·lules. Tenir més o menys cèl·lules, com hem vist al llarg de l'article, suposa que l'embrió no és d'excel·lent qualitat.

En cas de tenir 6 cèl·lules, l'embrió es classificaria en la categoria C, tant si és de dia 2 com de dia 3. En cas de tenir 8 cèl·lules, caldrà valorar quantes tenia en dia 2. Així, si escau d'un embrió de 4 cèl·lules en dia 2, serà de qualitat A, mentre que si tenia 6 cèl·lules serà de categoria C.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.