Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Puc tenir fills si tinc normozoospermia?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 03/11/2021

En principi, sí. Com hem dit, la normozoospermia es defineix com l'estat normal d'una mostra de semen conforme als criteris de normalitat i valors de referència establerts per l'OMS.

Si l'home té bona qualitat espermàtica, els seus espermatozoides tindran la capacitat per a aconseguir a l'òvul en les trompes de Fal·lopi de la dona i poder fecundar-ho.

Malgrat això, podria succeir que aquests espermatozoides tinguessin alguna alteració en el seu ADN que no pugui detectar-se en el seminograma i, com a conseqüència, donar lloc a fallades de fecundació o fallades d'implantació embrionària.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.