Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Què és millor, el cultiu curt o el llarg?

Per Rebeca Reus (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

Depèn de cada cas, ja que cada tipus de cultiu ofereix una sèrie d'avantatges i inconvenients. D'una banda, és més fàcil dur a terme el cultiu curt i, si no es disposa de molts embrions, és més probable que arribi algun al dia de la transferència.

D'altra banda, mitjançant el cultiu llarg podem seleccionar millor quin és l'embrió amb més probabilitats d'implantar, ja que solament els que són de bona qualitat arriben a aquest estadi.

Per tant, a cada pacient li interessarà més un cultiu o un altre depenent de les característiques del seu cas.

 Rebeca Reus
Rebeca Reus
Embriòloga
Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).
Embriòloga. Graduada en Biologia Humana (Biomedicina) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb Màster Oficial en Laboratori d'Anàlisis Clíniques per la UPF i Màster sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida per la Universitat de València (UV).