Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0

Quina probabilitat d'embaràs hi ha amb 2 embrions de qualitat A?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).
Última actualització: 15/11/2021

Dos embrions de qualitat A tenen una probabilitat alta d'implantar sempre que els altres factors implicats siguin correctes (endometri, transferència…). Podem concloure que la taxa d'embaràs per a aquests embrions pot superar el 70% quan les condicions són les correctes.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.