Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
FAQs
2
0
Menú

Quines són les causes de la mala qualitat embrionària?

Per Zaira Salvador Navarro.
Última actualització: 15/11/2021

Hi ha diversos factors tant intrínsecs com extrínsecs que poden influir en la qualitat embrionària, com són:

  • L'edat materna avançada
  • L'endometriosi
  • El factor masculí sever
  • La síndrome d'ovari poliquístic
  • L'obesitat
  • Els protocols d'estimulació
  • Les condicions de cultiu

Encara així, és difícil saber quina és la causa específica que podria afectar un cas en concret en dones de bon pronòstic i amb bona salut reproductiva.

Lectura recomanada: Com es classifiquen els embrions segons el seu dia de desenvolupament?.

 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València.
Número de col·legiada: 3185-CV
Embriòloga. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Número de col·legiada: 3185-CV.