Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Anàlisi de cromosomes del fetus
0
0

Anàlisi de cromosomes del fetus

El test prenatal no invasiu permet analitzar els cromosomes del fetus a través d'una anàlisi de sang materna i, així, poder detectar si existeixen alteracions que poguessin donar lloc al naixement d'un bebè malalt.

En concret, el test d'ADN fetal serveix per a detectar les aneuploïdies més freqüents en la població: síndrome de Down (trisomia 21), síndrome d'Edwards (trisomia 18), síndrome de Patau (trisomia 13) i alteracions dels cromosomes sexuals.

Per (ginecòloga), (ginecòleg), (embriòloga) i (psicòlega).
Última actualització: 14/12/2021