Hibridació in situ fluorescent o FISH en ADN espermàtic

Per (ginecòloga), (embriòloga), (ginecòleg) i (psicòlega).
Última Actualització: 12/11/2021

La hibridació in situ fluorescent (FISH) és una tècnica citogenètica que consisteix a aplicar sondes d'ADN específiques per a determinades regions cromosòmiques. En l'anàlisi habitual s'avaluen els cromosomes 13, 18, 21, X e I. No obstant això, aquest estudi es pot ampliar a altres cromosomes.

L'objectiu d'aquesta tècnica és detectar la dotació cromosòmica, és a dir, el nombre de còpies de cada cromosoma en els espermatozoides. Així, es pot obtenir un resultat normal o un resultat patològic amb major probabilitat de generar embrions amb alteracions cromosòmiques.

El FISH s'indica especialment en parelles amb avortaments de repetició o fallades d'implantació i en homes amb baixa qualitat seminal. També es recomana en aquells homes amb un cariotip alterat.

Errors en l'espermatogènesi

Durant el procés de formació dels espermatozoides anomenat espermatogènesis, es poden produir errors en alguna de les etapes de la meiosi. Aquesta meiosi és un procés de divisió cel·lular, de manera que el nombre de cromosomes es divideix a la meitat i s'obtenen espermatozoides haploides amb 23 cromosomes. Si aquest procés no ocorre de manera adequada, no es duu a terme un repartiment equitatiu dels cromosomes i es generen gàmetes amb anomalies cromosòmiques.

La meiosi consisteix en un procés de divisió cel·lular que implica dues divisions, obtenint-se quatre cèl·lules filles amb una dotació cromosòmica reduïda a la meitat. Per tant, es generen cèl·lules haploides amb un únic joc de cromosomes.

Els homes poden presentar un percentatge d'espermatozoides amb un nombre de cromosomes diferent a 23. No obstant això, si aquest percentatge està dins d'uns valors de referència, es considerarà normal. Per tant, els espermatozoides normals, ja que tenen una millor qualitat, tenen més probabilitats d'arribar a l'òvul i fecundar-lo.

En cas contrari, si el percentatge d'espermatozoides amb un nombre de cromosomes diferent a 23 sobrepassa els valors de referència, hi ha un major risc de transmetre anomalies cromosòmiques a la seva descendència.

Definició de FISH

La hibridació in situ fluorescent o FISH és una tècnica d'anàlisi citogenètic basada en l'ús de sondes fluorescents d'ADN. La seva finalitat és l'estudi d'alguns cromosomes específics dels espermatozoides. Aquests cromosomes es troben a l'interior del nucli al cap dels espermatozoides i estan en interfase, és a dir, la fase del cicle cel·lular en la qual els cromosomes no estan compactats.

Es tracta d'una prova diagnòstica on la sonda marcada amb fluorescència ha d'hibridar amb l'ADN espermàtic. Per consegüent, aquesta prova aporta informació important sobre la qualitat seminal de l'home, més enllà de la concentració, mobilitat i morfologia dels espermatozoides, ja que analitza el seu contingut genètic.

A més, els cromosomes habituals que s'analitzen amb la tècnica del FISH són el 13, 18, 21, X e I, pel fet que tenen més possibilitats d'estar alterats.

El FISH permet determinar el percentatge d'espermatozoides amb alteracions cromosòmiques en el semen de l'home. Aquest fet indica el risc de produir embrions portadors d'alteracions cromosòmiques, els quals tindran una baixa probabilitat d'implantar i alta taxa d'avortament.

Segons ens comenta el Dr. Sergio Rogel, ginecòleg especialista en reproducció assistida:

L'objectiu del FISH d'espermatozoides és comprovar que cadascun dels espermatozoides té un cromosoma, i només un; de tal forma que quan s'uneixi a un òvul aconseguim un individu complet, que no li falta res i no li sobra res.

Metodologia

Com ja s'ha dit en el punt anterior, la tècnica del FISH consisteix a dur a terme una anàlisi indirecta del contingut cromosòmic en el nucli interfàsic dels espermatozoides.

Per a això, l'home ha d'obtenir una mostra de semen amb una abstinència mínima de 2 dies, la qual serà lliurada en el laboratori per a la seva anàlisi.

El procediment del FISH que es realitza en el laboratori es divideix en diverses etapes:

1. Fixació dels espermatozoides, preparació d'una dilució i extensió en un portaobjectes.

2. Descondensación de la cromatina a causa de la petita grandària del cap dels espermatozoides i a la compactació de la cromatina a l'interior del nucli. Es tracta de la substància que es localitza en el nucli de les cèl·lules formant el material cromosòmic durant la interfase. Està composta per ADN i proteïnes.

3. Desnaturalització i hibridació amb sondes específiques per a cada cromosoma a estudiar. Les sondes més utilitzades són per a la visualització dels cromosomes 13, 18, 21, X e I.

4. Detecció de la cromatina.

5. Visualització i interpretació dels senyals d'hibridació mitjançant comparació dels resultats amb els valors de mostres d'una població control. La visualització es duu a terme amb un microscopi de fluorescència i s'observa el senyal d'una gran quantitat d'espermatozoides. Es consideraran espermatozoides normals aquells que presenten un únic senyal fluorescent per a cada cromosoma analitzat.

Indicacions del FISH

En un estudi de fertilitat masculí no és comuna realitzar el FISH en espermatozoides de manera rutinària. Aquesta prova se sol sol·licitar quan existeixen fallades prèvies d'implantació, avortaments de repetició o en tenir una sospita que el contingut genètic dels espermatozoides està alterat.

Altres casos on també es recomana realitzar el FISH en l'esperma de l'home són els següents:

  • Pacients sotmesos a un tractament oncològic.
  • Embaràs previ amb alguna alteració cromosòmica.
  • Alteracions en el cariotip.
  • Esterilitat d'origen desconegut.
  • Edat avançada.

La reproducció assistida, com qualsevol tractament mèdic, requereix que confiïs en la professionalitat dels metges i la clínica que triïs, ja que, evidentment, no tots són iguals.

Aquesta "eina" t'enviarà un informe totalment personalitzat, amb la informació detallada del tractament que necessites, les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

Tractaments després d'un FISH patològic

Una vegada s'obté el resultat, es dóna al pacient uns índexs d'error en la meiosi dels seus espermatozoides. Si aquests índexs estan dins de la normalitat, el FISH indica que aquest home presenta espermatozoides amb un contingut genètic normal en el seu ejaculat.

Si per contra s'observa alguna alteració que indiqui una major proporció d'espermatozoides amb una alteració cromosòmica determinada, seria recomanable recórrer a algunes de les següents opcions:

  • Realitzar un diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) per a comprovar que l'embrió no presenta alteracions i realitzar la transferència embrionària amb aquells que tenen una major probabilitat d'implantar-se i evolucionar, ja que genèticament són normals.
  • Realitzar un diagnòstic prenatal en cas de gestació.
  • Recórrer a un tractament amb semen de donant en els casos d'alteracions molt greus.

Preguntes dels usuaris

En què consisteix el FISH d'espermatozoides?

Per Dra. Blanca Paraíso Torras (ginecòloga).

El FISH és una tècnica d'anàlisi citogenétic que permet identificar els cromosomes dels espermatozoides en una mostra d'ejaculat o de biòpsia testicular. Determina la dotació cromosòmica, expressant el percentatge d'espermatozoides que presenten alteracions.

Habitualment s'analitzen 5 cromosomes, el 13, 18, 21, X e I, ja que són els cromosomes més sovint afectats i que poden donar lloc a gestacions viables. No obstant això, aquest estudi es pot ampliar a altres cromosomes.

En quins pacients està indicat fer un FISH d'espermatozoides?

Per Dra. Blanca Paraíso Torras (ginecòloga).

S'han proposat múltiples indicacions per a fer el FISH d'espermatozoides, incloent avortaments de repetició, fallada d'implantació, edat paterna avançada, antecedent de tractament quimioteràpic, alteracions seminals, esterilitat d'origen desconegut, anomalies genètiques, etc. No obstant això, no totes estaran relacionades en un alt percentatge de pacients amb un FISH alterat.
Llegir més

Quines conseqüències es poden esperar després d'un FISH patològic?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

Les conseqüències que es poden esperar després d'un resultat de FISH patològic són una menor taxa d'implantació, una menor taxa de gestació, una major taxa d'avortament i un major risc de malformació.

Existeixen criteris estrictes d'avaluació del FISH?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

Sí. En el FISH s'han d'avaluar espermatozoides amb contorns definits i no superposats i tots els senyals d'hibridació han d'estar perfectament localitzades a l'interior del nucli.

D'altra banda, en els casos que es detectin més d'un senyal per a cada cromosoma analitzat, tots els senyals han de tenir la mateixa intensitat.

Quin és el preu de la tècnica de FISH?

Per Marta Barranquero Gómez (embriòloga).

El preu per a realitzar un FISH depèn de cada clínica o centre, però sol rondar els 200-300 euros.

Lectures recomanades

S'ha comentat que una possible solució seria realitzar un DGP. Pots continuar llegint sobre això aquí: Què és el diagnòstic genètic preimplantacional o DGP?

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Kowalski RK, Cejko BI. Sperm quality in fish: Determinants and affecting factors. Theriogenology. 2019 Sep 1;135:94-108. doi: 10.1016/j.theriogenology.2019.06.009.

Rodrigo L, Meseguer M, Mateu E, Mercader A, Peinado V, Bori L, Campos-Galindo I, Milán M, García-Herrero S, Simón C, Rubio C. Sperm chromosomal abnormalities and their contribution to human embryo aneuploidy. Biol Reprod. 2019 Jul 18. pii: ioz125. doi: 10.1093/biolre/ioz125.

Salvarci A, Zamani A. Evaluation of sexual function and micro- testicular sperm extraction in men with mosaic Turner syndrome. Natl Med J India. 2018 Sep-Oct;31(5):274-278. doi: 10.4103/0970-258X.261196.

Sarrate et al. The use of fluorescence in situ hybridization analysis on sperm: indications to perform and assisted reproduction technology outcomes. J AssistReprod Genet. 2019 Aug 8. doi: 10.1007/s10815-019-01554-2.

Preguntes dels usuaris: 'En què consisteix el FISH d'espermatozoides?', 'En quins pacients està indicat fer un FISH d'espermatozoides?', 'Quines conseqüències es poden esperar després d'un FISH patològic?', 'Existeixen criteris estrictes d'avaluació del FISH?' i 'Quin és el preu de la tècnica de FISH?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dra. Blanca Paraíso Torras
Dra. Blanca Paraíso Torras
Ginecòloga
Llicenciada en Medicina i doctorat per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Diplomada en Estadística en Ciències de la Salut. Doctora experta en Ginecologia i Reproducció Assistida. Més sobre Dra. Blanca Paraíso Torras
Número de col·legiada: 454505579
 Marta Barranquero Gómez
Marta Barranquero Gómez
Embriòloga
Graduada en Bioquímica i Ciències Biomèdiques per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Reproducció Assistida per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) en col·laboració amb Ginefiv i en Genètica Clínica per la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH). Més sobre Marta Barranquero Gómez
Número de col·legiada: 3316-CV
Dr. Sergio Rogel Cayetano
Dr. Sergio Rogel Cayetano
MD
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Universitat Miguel Hernández a Alacant amb l'especialitat de Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital General d'Alacant. Va ampliar la seva experiència en reproducció assistida mentre treballava en diferents clíniques d'Alacant i Múrcia, fins que l'any 2011 es va unir a l'equip mèdic d'IVF Spain. Més sobre Dr. Sergio Rogel Cayetano
Numero de col·legiat: 03-0309100
Adaptat al català per:
 Cristina  Algarra Goosman
Cristina Algarra Goosman
Psicòlega
Graduada en Psicologia per la Universitat de València (UV) i especialitzada en Psicologia General Sanitària pel Centre Universitari Superior Europeu. A més té formació específica per un Màster en Infertilitat: Aspectes Mèdics, Psicosocials i Legals Més sobre Cristina Algarra Goosman
Número de col·legiada: CV16874

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.